Sandefjord Medisinske Senter

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Telefon: 33419900

Rehabilitering - korttidsavdeling 1A og - 1B

Vårt motto: Hva er viktig for deg?

 

Dette tilbyr vi

Sengeplasser

Rehabiliteringsavdelingene på Sandefjord Medisinske Senter har 18 sengeplasser.  Dette er moderne luftige funksjonelle rom med det siste av teknologi. Avdelingen ligger i første etasje, med lett adkomst fra hovedinngangen.

Fasiliteter

Her finnes hele syv trenings- og rehabiliteringsrom, treningskjøkken, varmtvannsbasseng, avdelingskjøkken, vaktrom, stue, møterom og fine uterom tilrettelagt for funksjonsnedsatte. 

Vi gir et bydekkende tilbud. Det vil si at alle som bor i Sandefjord kommune kan søke om plass her. Varighet på oppholdet er som regel en til to uker, med mulighet til forlengelse ved spesielle behov. 

Tverrfaglig team

Her jobber fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, leger, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere. Et tverrfaglig team foretar vurderinger og lager en mål- og tiltaksplan sammen med deg og eventuelt pårørende. Vi samarbeider tett med logoped og ortopediingeniør ved behov. 

Vi har to mottoer:

Sammen og på tvers

Hva er viktig for deg? 

Åpningstider

Gjeldende åpningstider for SMS finner du på hovedsiden ved å trykke her

Kontakt med avdelingen

Direktenummer vaktrom avdeling 1A                    33 41 99 20

Direktenummer vaktrom avdeling 1 B                   33 41 99 25

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. 

Rehabilieringsavdelingen er et tilbud til den som har behov for kartlegging, opptrening og/eller vurdering av hjemmesituasjonen etter sykdom eller skade. 

Rehabiliteringen foregår både individuelt, i grupper og som egentrening. Din egeninnsats og trening, kombinert med personalets kompetanse og omsorg, vil gi deg gode muligheter til å mestre hverdagen. 

Dersom du trenger hjelp eller trening etter utskrivning, kontakter vi det kommunale hjelpeapparatet og planlegger videre oppfølging i fellesskap.

Hvem kan søke om rehabiliteringsopphold?

Personer innlagt på sykehus, sykehjem eller hjemmeboende som opplever funksjonssvikt. Rehabiliteringsavdelingene hos oss er korttidsavdelinger og er ikke ment for langvarig opphold. 

Hvordan søker du?

Hjemmebaserte tjenester, fastlegen din eller sykehuset kan hjelpe deg med søknaden. Søknaden skal sendes tjenestekontoret i kommunen. Tjenestekontoret må ha legeopplysninger om din helsetilstand når du søker. Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

 Her legger du inn din søknad

Søknadsskjema for utskrift

Forventninger til deg

Rehabiliteringsavdelingen forventer at du:

  • deltar aktivt i treningen hos terapeutene
  • deltar aktivt i daglige aktiviteter og trening i avdelingen
  • er motivert til å gjøre en innsats for din egen helse

Kostnader

Kostnadene for et rehabiliteringsopphold følger Sandefjord kommunes betalingssatser for opphold i institusjon. 

Bildegalleri

 Bilder fra rehabiliterings avdelingene:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandefjord Medisinske Senter

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Telefon: 33419900