Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste og kan brukes av personer i alle aldre som har behov for en ekstra trygghet i hverdagen.

Alarmen er mobil. Det innebærer at alarmen også kan benyttes når du er utendørs. Når du trykker på alarmen, er det mulig for personale i hjemmesykepleien å se din posisjon.  Sandefjord kommune har ikke tilgang til å se din posisjon uten at du aktivt har trykket på alarmen. Kommunens ansvar for å svare opp og rykke ut begrenser seg til kommunens ytre grense.

Praktisk informasjon

Varslet fra alarmene går direkte til den pleieren i hjemmesykepleien som er nærmest deg. Fordelen med det, er at det vil være en pleier som kjenner deg som vil svare når du trykker på alarmen.  Dette vil igjen bety at du vil kunne oppleve å få hjelp raskere enn tidligere. All aktivitet i forhold til alarmene dokumenteres forløpende i din pasientjournal.

Røykvarsling

Røykvarsler med direkteoverføring til 110-sentralen tilbys trygghetsalarmbrukere som ikke allerede har alarmoverføring i sin bolig.

Hvem kan søke?

  • Du som har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse og har behov for hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien.
  • Du som har en alvorlig kronisk sykdom med omfattende funksjonssvikt.
  • Du som har stor fallfare.
  • Du som ikke greier å benytte telefon for å varsle om hjelp.

Søk om trygghetsalarm

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Egenbetaling for trygghetsalarmer

Månedspris 

Månedsprisen avhenger av husstandens inntekt, se "Hvordan beregnes inntekten".

  • Inntekt 0-2 G: gratis
  • Inntekt 2-3 G: 443 kr 
  • Inntekt 3-4 G: 544 kr 
  • Inntekt 4-5 G: 650 kr 
  • Inntekt 5 G og over: 695 kr 

Satsene gjelder fra 01.01.2021.

Hvordan beregnes inntekten?

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

Inntekten som legges til grunn, er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag ved siste tilgjengelige likning pr. 1. januar. Gi beskjed hvis inntekten er vesentlig endret etter siste likning.

Har en i husstanden fått tildelt hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?