Informasjon fra statlige organ og regjeringen

20

Sandefjord kommune følger til enhver tid rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

Info fra folkehelseinstituttet

Info fra helsedirektoratet

Info fra regjeringen

Daglig statusoppdatering fra folkehelseinstituttet