Koronatiltak

Nasjonale tiltak

Sandefjord kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene, med noen lokale presiseringer og anbefalinger. Gjeldende regler og anbefalinger har virkning fra 14. januar.

Disse finner du på helsenorge.no og regjeringen.no.  

Andre nyttige lenker der du finner mer informasjon om de ulike tiltakene finner du her. 

Lokale presiseringer av de nasjonale tiltakene

Regjeringen har besluttet nye tiltak som trer i kraft fra natt til 14. januar. Beredskapsledelsen i Sandefjord kommune har sett nærmere på de nye tiltakene og har enkelte lokale presiseringer av tiltakene.

Helse

Pårørendebesøk i institusjoner er mulig – med strenge smittevernrutiner, blant annet med bruk av munnbind.

Interne aktiviteter med beboere/pasienter gjennomføres, men alle innendørs arrangementer med folk utenfra ved helse- og omsorgsinstitusjoner avlyses.

Alle som jobber i og besøker helse- og omsorgsinstitusjoner bør være ekstra oppmerksomme på viktigheten av å ha få nærkontakter.

Skole og barnehage

Grunnskoler og barnehager i Sandefjord skal fortsette på gult nivå.

Videregående skoler er nå på grønt nivå.

Vi strekker oss langt for å gi et tilbud særlig for de minste. Alle beslutninger skal bygge på forsvarlighetsvurderinger og gjøres i samråd med seksjonsleder/kommunalsjef/kommuneoverlege.

Ved utvidede tiltak er det særlig viktig å opprettholde tilbud for barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, spesielt innenfor helsetjenestene.

Det vurderes løpende hva som er forsvarlig drift av barnehage og skole, med tanke på bemanningssituasjonen.

Forsvarlighetsvurderinger gjøres av styrer og rektor i samarbeid med seksjonsleder. Foresatte vil få direkte informasjon fra sin barnehagestyrer eller rektor dersom det gjøres endringer i driften. Dette gjelder trafikklysfarge, åpningstider etc.

Åpen barnehage

De åpne barnehagene Grenda, Krokenskogen og Sentrum åpner igjen fra mandag 17. januar. Antall besøkende må begrenses av hensyn til smittevern, og vi tar imot 6 barn pr. dag i følge med en foresatt.

Vi har påmelding til de ulike dagene. Send en SMS samme dag som du tenker å komme til 409 15 793, helst før kl. 9.00, og vi vil svare deg.

Åpningstider og mer informasjon.

Det samme gjelder for den private åpne barnehagen Knøttetreff. Se mer informasjon om påmelding på deres hjemmeside.

Kultur, idrett og fritid
Politikk

Politiske møter vil igjen bli avholdt som fysiske møter.

Henvendelser til kommunen

De fleste ansatte på rådhuset er på hjemmekontor og dermed ikke fysisk til stede.

Rådhuset holder likevel åpent, men begrenser tilbudet til et minimum. Det innebærer at det f.eks. ikke er drop-in for veiledning på byggesak. Byggesaksbehandlerne er tilgjengelige på telefon (eller digitalt på Teams) mellom klokken 9 og 14. Ring sentralbordet for avtale: 33 41 60 00, eller send e-post til post@sandefjord.kommune.no

Vaksine

I Sandefjord er det drop-in-vaksinering på vaksinesenteret i Rosenvolds gate 19 mandag, tirsdag og onsdag. Ikke timebestilling.

Vitus apotek i Stokke tilbyr også vaksinering. Der må du bestille time på forhånd. 

Les mer om kommunens vaksineringstilbud her. 

Munnbind

Nasjonalt påbud om bruk av munnbind: 

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Lokal anbefaling:

Sandefjord kommune har i tillegg valgt å anbefale bruk av munnbind på alle innendørs offentlig steder i Sandefjord, innendørs på offentlige arrangementer, på kollektivtransport og i taxi.

På steder med servering anbefaler vi bruk av munnbind når du beveger deg i lokalet.

Vi anbefaler sterkt at munnbind brukes ved levering og henting av barn i barnehage og SFO.

Anbefalingen fra Sandefjord kommune går altså ut over påbudet ved å anbefale bruk av munnbind uavhengig av avstand.