Koronatiltak

Nasjonale tiltak

Koronaviruset betraktes nå som et vanlig luftveisvirus, og da gjelder vanlige regler som for influensa og andre sykdommer.

Generelle råd til befolkningen

 • Sørg for god hånd- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte.
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.

Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider:

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. 
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing 

 • Fra 30. juni er det ikke lenger mulig å ta koronatest ved kommunens teststasjon.
 • Personer som ønsker koronatest og dokumentasjon på dette, for eksempel i forbindelse med reise, må oppsøke private tilbydere. To av tilbyderne kommunen kjenner til er E2helse i Sandefjord og Drop-in legene i Tønsberg.

 • Det vil ikke være mulig å få tatt koronatest eller få dokumentasjon på test fra fastlege eller legevakta.

 • Personer som vil testes fordi de er syke, må henvises til testing fra fastlege. Det er viktig å understreke at fastlege kun skal kontaktes når det er et reelt behov for helsehjelp.

Karantene

 • Ble avviklet 1. februar.

Skoler, barnehager og SFO 

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.

Universitet, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangementer og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Serveringssteder og andre virksomheter

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves (bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende).
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.

Innreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit.

For mer informasjon, se regjeringens hjemmesider