Kultur og fritid

Kultur og idrettsarrangement

Fra 7. mai åpnes det for arrangement på offentlig plass med inntil 50 personer. Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at alle deltakere holder minst 1 meter avstand og følger øvrige smittevernregler. Idrettsarrangement med ansvarlig arrangør med inntil 50 personer er også mulig dersom smittevernreglene overholdes. 

Sandefjord kommune har utarbeidet en veileder for de som ønsker å søke om arrangement 17. mai 2020.  Les mer under Salg, servering og skjenking på kommunens nettsider. Søknadsfrist er satt til 10. mai.

Trening og organisert idrettsaktivitet kan starte opp igjen. Det skal være maks 20 personer i en treningsgruppe, og det skal holdes en avstand på 1 meter. For barn til og med 4. klassetrinn bør ikke gruppene være større enn 10 personer.

Kommunen vil nå gjøre Jotunhallen, Store Berganhallen, Stokkehallen og Andebuhallen tilgjengelig for aktivitet igjen. Dette gjelder for faste leietakere og det må vises til retningslinjer for aktiviteten. Ser mer informasjon under avsnittet Idrettsanlegg.

Dersom smittespredningen fremdeles er under kontroll vil det fra 15. juni være tillatt med arrangement med under 200 deltakere. Det er ingen avklaring på arrangement for mellom 200 og 499 personer per i dag. 

Arrangement for 500 personer eller flere vil være forbudt inntil 1. september.

Se egen side med informasjon som kan være relevant for ditt arrangement. 

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

På bakgrunn av smittevernhensyn er det dessverre ikke anledning til å låne skolenes bygg til musikkøvelser i denne perioden.

Veilederen smittevern for musikkøvelser

Idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Idrettsanlegg ute kan brukes, men det er viktig å følge retningslinjer. Alle idrettslag og klubber har fått beskjed fra kommunen om nye retningslinjer for bruk av utendørs idrettsanlegg: 

Anleggene kan benyttes hvis du:

 • trener alene eller i en gruppe på maks 20 personer, inkludert trenere
 • holder 1 meter avstand til andre utøvere
 • utstyr kan ikke deles dvs. ikke ta på samme baller, treningsapparater, baseballkølle mv
 • barn og unge må ha med en ansvarlig voksen
 • følg retningslinjene som særforbundene har kommet/kommer ut med
 • følg anvisninger fra helsedirektoratet 

Minner om at det er de som til vanlig trener på utendørsanleggene som skal trene på anleggene.  

Les råd om å holde avstand her

 

Idrettshaller

Jotunhallen, Store Berganhallen, Stokkehallen og Andebuhallen er tilgjengelig for organisert aktivitet fra i dag og frem til skolens sommerferie. 

Før organisert trening skal ta til må kommunen ha inn en oversikt over hvem som ønsker å trene når. Sammen med ønske må klubben/idrettslaget lage og sende inn retningslinjer for hvordan aktiviteten skal gjennomføres og smittevern overholdes. Retningslinjene skal godkjennes av Sandefjord kommune, og skal basere seg på den nasjonale veilederen utgitt av Helsedirektoratet, retningslinjer fra Norges idrettsforbund og særforbund. Denne tiltakslisten må i tillegg følges.

Vi presiserer at vannflasker fylles opp hjemme, idrettslaget/foreningen må vaske/desinfisere flater som håndtak, armaturer mv i hallen og på toaletter etter hver trening. Dette gjelder også felles utstyr som mål, stenger mv. Garderobene skal ikke brukes. Toaletter i gangareal inn til hallen skal benyttes.

De eldste lagene/gruppene må ved stor etterspørsel beregne å bli tildelt timer i haller som har lengre reiseavstand. Ved tildeling av treningstid i annen hall enn tidligere må trenere og ledere også gjennomgå brann- og sikkerhetsrutiner i hallen før treninger kan starte opp.

Vi ber om at de klubber/idrettslag som ønsker trene inne i hall frem til 19. juni sender inn følgende til Sandefjord kommune v/ Mette Nerlie

 • Ønsker om treningstider
 • Klubben/idrettslagets retningslinjer for hvordan aktiviteten skal gjennomføres og smittevern overholdes.

Frist settes til søndag 17. mai kl. 20.00.

Veilederen for hvordan drive med breddeidrett under covid-19-epidemien ble publisert 11. mai  av FHI og den finner du her:

Veileder i smittevern for idrett

Lekeplasser

Lekeplasser kan benyttes hvis de ikke er fysisk avstengt.  Smittevernregler må følges:

Kan jeg reise på hytta i Sandefjord?

Sandefjord kommune følger myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.  

Regjeringen har besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.

Regjeringen innfører forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Tur til hytta og andre fritidsreiser

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

Se folkehelsedirektoratets råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ønsker hyttebeboerne velkommen tilbake til Sandefjord etter opphøret av hytteforbudet utenfor egen bostedskommune.

Les brev fra ordfører til alle hytteeiere

Campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

 • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
 • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
 • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
 • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 20 i gruppe)
 • rutiner for servering
 • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
 • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger

Les hele forskriften her

Gjestehavner og bruk av fritidsbåt

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Føringer for gjestehavner:

 • sanitæranlegg må ha hyppig renhold og rutiner for smitteverntiltak må være etablert. Sosial avstand må kunne ivaretas (1 meter)
 • ingen båter skal ligge utenpå hverandre
 • det skal være 1.5 meter mellom båtene

Les hele forskriften her

Kino og kulturarrangementer

Hjertnes kulturhus har mange tilbud:

 • Familiekino eller husstandskino i sal 3 for deg og dine nærmeste, begrenset til 7 personer.  
 • Drive-in kino på grusplassen i Bugården
 • Streamede konserter

Se mer om tilbudene og bestilling 

Mandag 11. mai vil sal 2 bli åpnet for inntil 25 kinogjester. Mandag 18. mai vil sal 1 igjen tas i bruk, nå for inntil 50 publikummere. Kiosken vil også holde åpent fra 11. mai. 

Bibliotek

Fra mandag 18. mai åpner bibliotekene opp for å låne og levere. Mandag åpner bibliotekene i Sandefjord og Stokke og tirsdag åpner Andebu bibliotek.  Smittevernregler og bibliotekets egne regler må følges. 

På biblioteket kan du:

 • Låne og levere på våre automater
 • Få hjelp og veiledning om bøker og bibliotekets tjenester.

Det vil ikke bli lagt ut aviser og tidsskrifter, men de kan leses i appen Pressereader.  Man kan heller ikke bruke datamaskinene, men du kan skrive ut fra mobile enheter.

Åpningstider:

Andebu - tirsdag og torsdag 10 - 15
Sandefjord - mandag 10 - 19,  tirs - fre 10 - 16
Stokke - mandag 10 - 17, tirs - tors 10 - 15

Bibliotekene holder stengt på lørdager.

Les mer på sandefjordbibliotekenes nettsider

Turer i nærmiljøet

Det er også i disse dager viktig å komme seg ut på tur. De grønne turene med 9 merkede turer rundt omkring i hele Sandefjord er merket fra 26. april. Smittevernsreglene gjelder også her og det er viktig å holde avstand. Vi minner også om at det nå er forbudt å tenne bål.

Forslag til turer i nærmiljøet her.

Årsmøter i lag og foreninger

Årsmøter bør utsettes. På sida vår for lag og foreninger finner du informasjon fra Brønnøysundregistrene om grunnlag for digitale årsmøter

Bisettelser og begravelser

Vi anbefaler at kun nærmeste pårørende deltar i begravelser og bisettelser. Det er nå åpnet for inntil 50 personer forutsatt at smittevernregler overholdes.  

 • Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta
 • Det bør legges til rette for god håndhygiene.
 • Deltakerne bør sitte spredt og ikke håndhilse
 • Vi fraråder at personer i risikogruppen deltar i begravelsen. Les hvem det gjelder her

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?