Kultur og fritid

Råd til arrangementer, konfirmasjon og sosiale sammenkomster

Råd til arrangementer, konfirmasjon og sosiale sammenkomster

Her finner du generell informasjon til deg som arrangør 

Trening og organisert idrettsaktivitet

Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrett og trene som normalt, både innendørs og utendørs.  Det er gitt unntak fra 1-meterskravet ved konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt hvis en skal overholde avstandskravet til enhver tid.  Det betyr at kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten kan gjennomføres, men innenfor de respektive idrettskretsenes eller - regionenes grenser.

Les mer om trening og organisert idrettsaktivitet på Helsenorges nettside.

Veileder i smittevern for idrett

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

For klasserom er det sagt at man ikke skal ha utleie/lån av der vi er nå med Covid-19. Gymnastikksalene og idrettshallene kan lånes ut til de lag og foreninger som kan gjennomføre sin aktivitet etter retningslinjer gitt av FHI og forbundet foreningen hører innunder. Dette betyr at blant annet korps kan være i gymnastikksalen. 

Veilederen smittevern for musikkøvelser

Utleie av kommunens lokaler

Skoler og gymnastikksaler

 • Klasserom og andre rom inne på skolene leies/lånes ikke ut.
 • Gymnastikksalene på skolene lånes ut til:

  Idrettslag/klubber tilhørende Norges idrettsforbund hvor særforbundene har laget egne retningslinjer for smittevern ut fra FHIs anbefalinger.

  For idretten er det sagt at det tillates aktivitet i gymsal for barn og unge opp til 20 år. Unntaket gjelder troppsturn og yoga hvor 1 meters regelen overholdes gjennom hele aktiviteten.

 • Foreninger som kan gjennomføre sin aktivitet etter retningslinjer gitt av FHI og forbundet foreningen hører innunder.  

  For korps har Norges Musikkorps forbund utarbeidet egne retningslinjer for smittevern for musikkøvelser.

 Idrettshallene

Leies ut til idrettslag/klubber som kan gjennomføre sin aktivitet etter retningslinjer gitt av FHI og Norges idrettsforbund m/særforbund.

Møterommet i Stokkehallen 

 • kan leies ut til foreninger, som skal avholde møter, hvis retningslinjene til FHI overholdes. 1 meters regelen må overholdes og antall møtedeltakere må begrenses.
 • Leies ikke ut til private eller selskaper/festligheter i regi av en forening

Andre møterom i idrettshallene egnes ikke for utleie pga. størrelsen på rommene.

Idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Idrettsanlegg ute kan brukes, men det er viktig å følge retningslinjer. Alle idrettslag og klubber har fått beskjed fra kommunen om nye retningslinjer for bruk av utendørs idrettsanlegg: 

Anleggene kan benyttes hvis du:

 • trener alene eller i en gruppe på maks 20 personer, inkludert trenere
 • avstandskravet på 1 meter er opphevet i organisert idrett for barn og unge under 20 år, men gjelder for personer over 20 år
 • barn og unge må ha med en ansvarlig voksen
 • følg retningslinjene som særforbundene har kommet/kommer ut med
 • følg anvisninger fra helsedirektoratet 

Minner om at det er de som til vanlig trener på utendørsanleggene som skal trene på anleggene.  

Les råd om å holde avstand her

Retningslinjer for bruk av garderober i idrettshallene og Bugården ishall

Sandefjord kommune åpner opp for delvis bruk av garderober, hvis klubbene tar på seg ansvaret med å vaske kontaktflatene i garderobene mellom hver treningsøkt/kamp. Klubbene velger selv om de ønsker å benyttes seg av dette tilbudet, men ved bruk av garderober må følgende retningslinjer følges:

 • Dusjene skal ikke benyttes.
 • 1 meters regelen må overholdes i garderobene
 • Klubbene må vaske kontaktflater (som benker, knagger, dørhåndtak, blandebatteri mv) mellom hver treningsgruppe/kamp. Gulv skal ikke vaskes.
 • Vanlig vaskemiddel kan benyttes.
 • Klubben må lage en logistikk som viser hvilke garderober de ulike lagene skal benyttes.

Tilbudet er gjeldende fra torsdag 15. oktober med unntak av Ormestadhallen, hvor det er gjelder fra hallen er ferdig rehabilitert. I ishallen er det gjeldende fra den dagen hallen er islagt og åpnes for trening.  

Du må altså sjekke med din klubb om dette tilbudet gjelder i din idrettshall. 

Campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil

Det er utarbeidet forskrift for campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil i Sandefjord kommune.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

 • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
 • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
 • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
 • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 20 i gruppe)
 • rutiner for servering
 • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
 • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger

Les hele forskriften her

Gjestehavner og bruk av fritidsbåt

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5.

Følgende føringer for gjestehavner gjelder fra 18.06.2020:

- Sanitæranlegg må ha hyppig renhold og rutiner for smittevernstiltak må være etablert.

- Det oppfordres til å følge nasjonale retningslinjer for avstand og sosial kontakt.

Les hele forskriften (vedtatt 01.05.2020)

Oppdatering i forskriften (18.06.2020)

Kino og kulturarrangementer

Hjertnes kulturhus har mange tilbud:

Se mer om tilbudene 

Bibliotek

Alle våre bibliotek i Sandefjord, Stokke  og Andebu er åpne. Smittevernregler og bibliotekets egne regler må følges. 

På biblioteket kan du:

 • Låne og levere på våre automater
 • Få hjelp og veiledning om bøker og bibliotekets tjenester.

Det vil ikke bli lagt ut aviser og tidsskrifter, men de kan leses i appen Pressereader.  Man kan heller ikke bruke datamaskinene, men du kan skrive ut fra mobile enheter.

 Åpningstider og mer info på sandefjordbibliotekenes nettsider

Bisettelser og begravelser

 • Det kan ikke være fler enn 200 personer til stede
 • Minst en meter avstand mellom hver person (familiemedlemmer kan sitte sammen)
 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr
 • Alle som deltar må registreres med navn og telefonnummer

Les mer om retningslinjene for bisettelser og begravelser på sandefjordkirkens nettside.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?