Kultur og fritid

Kultur og idrettsarrangement

Krav ved arrangement i Koronatid

Det er nå tillatt med kultur-, idretts- eller andre arrangement med under 200 deltakere. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) må overholdes, se bestemmelsene i forskriften § 13

Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at alle deltakere holder minst 1 meter avstand og følger øvrige smittevernregler.

Se egen side med informasjon som kan være relevant for ditt arrangement. 

Det er per 8.7.20 ikke opplysnings-/søknadsplikt til lokale helsemyndigheter for arrangementer, med unntak av for midlertidige marked (se neste avsnitt). Arrangør av store arrangementer er imidlertid anbefalt å kontakte kommuneoverlegen for en vurdering av smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene.

Midlertidig marked

Midlertidig marked er etter covid-19-forskriften et arrangement. Et midlertidig marked inkluderer salgsboder med brukte og nye varer eller kunst. Bord/bod utenfor og som del av faste butikklokaler er ikke et midlertidig marked. Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene.

Kommuneoverlegen tillater av smittevernhensyn ikke midlertidig marked i Sandefjord sentrum under handelsdagene fra mandag 13. juli til lørdag 18. juli 2020. Bakgrunnen er at konseptet handelsdagene kan føre til at det vil være flere mennesker i sentrum en normalt, og at boder og likende kan føre til sammenstimling av mennesker.

En forutsetting for midlertidig marked i øvrige tidsperioder, er at arrangørens planer for smittevern blir presentert for kommuneoverlegen før gjennomføring. Planene kan sendes per e-post til: postmottak@sandefjord.kommune.no

Trening og organisert idrettsaktivitet

Fra 1. juni er det tillatt med all idrett for barn og unge under 20 år i grupper på maksimalt 20, men det åpnes ikke for ordinære seriekamper eller arrangement. Regjeringen innfører tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager. Tiltaksnivåene framstår som et trafikklys og går fra rødt, via gult til grønt. Nivået på tiltakene bestemmes av blant annet av smittesituasjonen i samfunnet og helsevesenets kapasitet. 

Veileder i smittevern for idrett

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

På bakgrunn av smittevernhensyn er det dessverre ikke anledning til å låne skolenes bygg til musikkøvelser i denne perioden.

Veilederen smittevern for musikkøvelser

Idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Idrettsanlegg ute kan brukes, men det er viktig å følge retningslinjer. Alle idrettslag og klubber har fått beskjed fra kommunen om nye retningslinjer for bruk av utendørs idrettsanlegg: 

Anleggene kan benyttes hvis du:

 • trener alene eller i en gruppe på maks 20 personer, inkludert trenere
 • avstandskravet på 1 meter er opphevet i organisert idrett for barn og unge under 20 år, men gjelder for personer over 20 år
 • barn og unge må ha med en ansvarlig voksen
 • følg retningslinjene som særforbundene har kommet/kommer ut med
 • følg anvisninger fra helsedirektoratet 

Minner om at det er de som til vanlig trener på utendørsanleggene som skal trene på anleggene.  

Les råd om å holde avstand her

Campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

 • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
 • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
 • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
 • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 20 i gruppe)
 • rutiner for servering
 • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
 • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger

Les hele forskriften her

Gjestehavner og bruk av fritidsbåt

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5.

Følgende føringer for gjestehavner gjelder fra 18.06.2020:

- Sanitæranlegg må ha hyppig renhold og rutiner for smittevernstiltak må være etablert.

- Det oppfordres til å følge nasjonale retningslinjer for avstand og sosial kontakt.

Les hele forskriften (vedtatt 01.05.2020)

Oppdatering i forskriften (18.06.2020)

Kino og kulturarrangementer

Hjertnes kulturhus har mange tilbud:

Se mer om tilbudene og bestilling 

Bibliotek

Fra mandag 18. mai åpner bibliotekene opp for å låne og levere. Mandag åpner bibliotekene i Sandefjord og Stokke og tirsdag åpner Andebu bibliotek.  Smittevernregler og bibliotekets egne regler må følges. 

På biblioteket kan du:

 • Låne og levere på våre automater
 • Få hjelp og veiledning om bøker og bibliotekets tjenester.

Det vil ikke bli lagt ut aviser og tidsskrifter, men de kan leses i appen Pressereader.  Man kan heller ikke bruke datamaskinene, men du kan skrive ut fra mobile enheter.

Åpningstider:

Andebu - tirsdag og torsdag 10 - 15
Sandefjord - mandag 10 - 19,  tirs - fre 10 - 16
Stokke - mandag 10 - 17, tirs - tors 10 - 15

Bibliotekene holder stengt på lørdager.

Les mer på sandefjordbibliotekenes nettsider

Turer i nærmiljøet

Det er også i disse dager viktig å komme seg ut på tur. Smittevernsreglene gjelder også her og det er viktig å holde avstand. Vi minner også om at det nå er forbudt å tenne bål.

Forslag til turer i nærmiljøet her.

Årsmøter i lag og foreninger

På sida vår for lag og foreninger finner du informasjon fra Brønnøysundregistrene om grunnlag for digitale årsmøter

Bisettelser og begravelser

 • Det kan ikke være fler enn 200 personer til stede
 • Minst en meter avstand mellom hver person (familiemedlemmer kan sitte sammen)
 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr
 • Alle som deltar må registreres med navn og telefonnummer

Les mer om retningslinjene for bisettelser og begravelser på sandefjordkirkens nettside.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?