Kultur og fritid

Råd for aktiviteter, arrangementer og sosiale sammenkomster 

Følgende nasjonale anbefalinger gjelder for idretts- og fritidsaktiviteter i Sandefjord fra onsdag 20.01.21:

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Krav og anbefalinger til arrangementer og sosiale sammenkomster

Helsenorge - Råd til arrangementer, og sosiale sammenkomster

Trening og organisert aktivitet - oppdateringer kommer

Ekstraordinære tiltak 4. - 19. januar:

 • All organisert idrettsaktivitet stanses i idrettshaller, gymnastikksaler, svømmehaller og Bugården ishall.
 • Åpen hall i Bugården ishall holdes stengt.

Sandefjord kommune holder leietakere løpende informert om retningslinjer i kommunens idrettshaller.

Skoler og gymnastikksaler

Klasserom og andre rom inne på skolene leies/lånes ikke ut.

Idrettshallene

All organisert idrettsaktivitet stanses.

Idrettsanlegg utendørs

Idrettsanlegg ute kan brukes. Utendørs aktiviteter for barn/ungdom og voksne gjennomføres slik at det er mulig å holde god avstand.

Innendørs basseng og svømmehaller

Campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil

Det er utarbeidet forskrift for campingplasser, bobilplasser og oppstillingsplasser for bobil i Sandefjord kommune.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

 • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
 • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
 • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
 • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 20 i gruppe)
 • rutiner for servering
 • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
 • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger

Les hele forskriften her

Gjestehavner og bruk av fritidsbåt

Forskrift om begrensing av aktivitet på campingplasser, gjestehavner, bobilcamping og bruk av oppstillingsplasser for bobil (vedtatt 01.05.2020)

Tillegg til forskriften (18.06.2020)

Kino og kulturarrangementer

Se mer om tilbudene på Hjertnes 

Bibliotek

Alle våre bibliotek i Sandefjord, Stokke  og Andebu er åpne. Smittevernregler og bibliotekets egne regler må følges. 

På biblioteket kan du:

 • Låne og levere på våre automater
 • Få hjelp og veiledning om bøker og bibliotekets tjenester.

Det vil ikke bli lagt ut aviser og tidsskrifter, men de kan leses i appen Pressereader.  Man kan heller ikke bruke datamaskinene, men du kan skrive ut fra mobile enheter.

 Åpningstider og mer info på sandefjordbibliotekenes nettsider

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?