Arrangementer og sosiale sammenkomster

Smittevernrådene gjelder for alle typer arrangementer 

 • Vær hjemme hvis du er syk.
 • En meters avstand til alle som ikke er i samme husstand.
 • God håndhygiene.  
Arrangementer og sosiale sammenkomster

Arrangementer på offentlig sted eller i lokaler eller utendørs arealer som er leid eller lånt

I Sandefjord kommune gjelder nasjonale anbefalinger og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften for gjennomføring av arrangementer. 

Den nasjonale anbefalingen er at alle arrangementer og private sammenkomster som samler personer fra forskjellige kommuner bør utsettes eller avlyses. Anbefalingen omfatter alle som er tilstede, inkludert arrangør og de som skal underholde publikum. 

Dersom et arrangement likevel avholdes gjelder krav til gruppestørrelse, avstand, smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, og oversikt over de som er tilstede. Disse kravene er forskriftsfestet og gjelder for arrangmenter som gjennomføres på et offentlig sted, eller i lokaler og utendørs arealer som er leid eller lånt. 

 

Krav til gruppestørrelse

Ved arrangementer som idrettsarrangementer, kulturarrangementer, kurs og konferanser, tros- og livssynsarrangementer, og varemesser og midlertidige markeder gjelder følgende krav til gruppestørrelse:

Innendørs på offentlig sted, eller i lokaler som leies eller lånes ut: 

 • Tillatt med inntil 10 personer dersom det ikke er faste, tilviste plasser. 
 • Tillatt med inntil 100 personer dersom alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser. 
 • På idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år, er det tillatt med inntil 50 personer, foutsatt at deltakerne kommer fra samme kommune. 

Utendørs på offentlig sted, eller utendørs arealer som leies eller lånes ut: 

 • Tillatt med inntil 200 personer dersom det ikke er faste, tilviste plasser. 
 • Tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter i faste, tilviste plasser, forutsatt at de som er tilstede fordeles i grupper med inntil 200 personer, og det er minst to meters avstand mellom gruppene.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerene sitter under arrangementet.

Private sammenkomster på offentlig sted, eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut:

Private sammenkomster er sammenkomster for familie, venner og bekjente, eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

 • Innendørs: Maksimalt 10 personer
 • Utendørs: Maksimalt 20 personer
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan ha privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale) med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 

Krav til gjennomføring av arrangementer 

Gjennomføring av et arrangement på offentlig sted, eller i lokaler og utendørs arealer som er leid eller lånt, krever en ansvarlig arrangør. Arrangør har ansvar for at arrangementet følger bestemmelsene om gruppestørrelse, smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring og 1 meters avstand mellom alle tilstede. I tillegg må arrangør ha oversikt over hvem som er tilstede på arrangementet. Dette for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing senere.  

Les mer om krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted på helsenorge.no

 

Mer informasjon om gjennomføring av et arrangement 

Nå åpnes det også for gudstjenester igjen. Les mer om dette på nettsiden til Kirken i Sandefjord.

 

Sosial kontakt og gjester i hjemmet

De nasjonale anbefalingene om sosial kontakt og gjester i hjemmet, gjelder også i Sandefjord kommune:

 • Alle bør begrense sosial kontakt. 
 • Hold én meter avstand til andre enn de i din egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort.
 • Husstanden bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester samtidig i hus, leilighet, hytte eller utendørs i hage eller på uteplass. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand (f.eks. to foreldre og fire barn) kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Anbefalingen gjelder uavhengig av hvor gamle gjestene er, eller om dere er i slekt.
 • Beskyttede personer regnes ikke som gjester, men som en del av husstanden. Med beskyttede personer menes:
  • Personer som er fullvaksinert
  • Personer som har fått én vaksinedose (og det har gått 3 til 15 uker etter siste dose). De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene. 
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. 
 • Ubeskyttede personer må fortsatt holde avstand til beskyttede
 • Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem i for eksempel barnebursdag (helsenorge.no)
 • Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk 1-2 faste venner (f.eks. nabobarn), ut over egen kohort. 
 • Unngå overnatting dersom du eller gjestene kommer fra et område med høyt smittenivå. Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner. 
 • Hold kontakt med familie og venner. Gå tur eller finn andre måter å være sosial på enn å møtes fysisk. Husk at anbefalingen om avstand også gjelder utendørs. 

Les om sammenkomst på privat sted på helsenorge.no

Les om gjester i hjemmet på nettsiden til Helsedirektoratet. 

Les om lettelser for vaksinerte på Regjeringen.no

Midlertidig marked

Midlertidig marked er etter covid-19-forskriften et arrangement. 

Et midlertidig marked inkluderer salgsboder med brukte og nye varer eller kunstBord/bod utenfor og som del av faste butikklokaler er ikke et midlertidig marked. 

En forutsetting for gjennomføring er at arrangørens planer for smittevern i forkant blir presentert for kommuneoverlegen. 

Siden er oppdatert 23.04.21