Arrangementer og sosiale sammenkomster

Smittevernrådene gjelder for alle typer arrangementer 

 • Vær hjemme hvis du er syk.
 • En meters avstand til andre unntatt dine nærmeste.
 • Hyppig og grundig vask av hender eller bruk av håndsprit. 
Krav og anbefalinger til arrangementer og private sammenkomster

 

Fra 20. januar gjelder følgende nasjonale tiltak

 

Nasjonal anbefaling (Regjeringen):

 • Alle bør begrense sosial kontakt. 
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. 
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 
 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

 

Dersom arrangement likvel må avholdes gjelder følgende regler (covid-19-forskriften): 

Krav til gruppestørrelse ved private sammenkomster utenfor eget hjem:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid eller lånt lokale. 
 • Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

Krav til gruppestørrelse ved øvrige arrangementer:

 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier, markeder mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 • I begravelser og bisettelser kan det være opp til 50 personer dersom setene ikke er fastmontert. 200 personer dersom alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter.
 • Maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner (Regjeringen).  

Les om definisjonen av "fastmonterte seter" på Folkehelseinstituttet sine sider.

 

For mer informasjon om gruppestørrelse og krav ved gjennomføring av en privat sammenkomst eller et arrangement les følgende linker: 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Regjeringen - Oversikt over nasjonale tiltak

Folkehelseinstituttet - fakta, råd og tiltak arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsedirektoratet -  Arrangementer, gruppestørrelse og avstand

Helsedirektoratet - Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Helsenorge - råd til arrangementer, og sosiale sammenkomster

Regjeringen - spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelinger

Les mer om retningslinjene for bisettelser og begravelser på sandefjordkirkens nettside.

Midlertidig marked

Midlertidig marked er etter covid-19-forskriften et arrangement. Et midlertidig marked inkluderer salgsboder med brukte og nye varer eller kunstBord/bod utenfor og som del av faste butikklokaler er ikke et midlertidig marked. 

En forutsetting for midlertidig marked, er at arrangørens planer for smittevern blir presentert for kommuneoverlegen før gjennomføring.