Camping-, bobil og båtturister ønskes igjen velkommen til Sandefjord

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord!

I kommunestyrets møte i dag (torsdag 30.4.) ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

  • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
  • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
  • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
  • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 5 i gruppe)
  • rutiner for servering
  • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
  • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger


Føringer for gjestehavner:

  • sanitæranlegg må ha hyppig renhold og rutiner for smitteverntiltak må være etablert. Sosial avstand må kunne ivaretas (1 meter)
  • ingen båter skal ligge utenpå hverandre
  • det skal være 1.5 meter mellom båtene

Les hele forskriften her.