Forbrukslån er ikke løsningen

Ikke løs krisen ved å ta opp mer lån. Registrer deg heller som arbeidssøker og oppdater CV-en. Dette er rådene fra NAV Sandefjord for de som sliter økonomisk nå.

NAV Sandefjord jobber på spreng for å imøtekomme innbyggernes behov etter at det er registrert rekordmange permitteringer og søknader om dagpenger. Så langt i år har Sandefjordkontoret mottatt 4200 søknader mot 878 i samme periode i fjor.

- Dette er en ny situasjon for både oss og innbyggerne. Mange er fortvilet og er usikre på hvordan de skal håndtere uforutsigbarheten i økonomien fremover. Et av de viktigste rådene vi kan komme med i denne situasjonen er at løsningen ikke er å ta opp forbrukslån, forteller økonomisk rådgiver ved NAV i Sandefjord, Beate Engelschiøen, NAV Sandefjord. - - Det gjør som regel situasjonen bare verre på sikt. Vi har dessverre sett mange som har endt opp som varige gjeldsofre etter å ha tatt opp lån i krisetider.

Mange kvier seg for å ta kontakt med NAV, men det kan være at det er den eneste muligheten akkurat nå.

- Vår høyeste prioritet er å få betalt ut stønad til de som skal ha det, men det kan ta tid før pengene kommer. Da er det viktig å ta grep allerede nå, sier Engelschiøen.

NAV har økonomiske rådgivere som kan gi råd og veiledning over telefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39. Ikke nøl med å ta kontakt enten med det lokale NAV kontoret eller det nasjonale telefonnummeret hvis du har behov for en samtale. 

Her er tips og råd fra NAV Sandefjord til alle som har økonomiske bekymringer nå:

 • Dersom du er permittert kan du ha rett på dagpenger. Gå på NAV.no og registrer deg som arbeidssøker og oppdater CVen din.
 • Søk om forskudd på dagpenger på nav.no 
 • Følg med på NAV.no for oppdatert informasjon om endringer.
 • Ta en gjennomgang av økonomien din og si opp unødvendige abonnement og avtaler. Sett opp budsjett og følg det.
 • Sjekk om du kan få billigere avtaler på strøm, mobil, bredbånd, forsikring, alarm, osv.
 • Forklar at du har lavere inntekt for en periode og spør om de kan gå ned i pris. Mange godtar dette hvis alternativet er å si opp avtalen.
 • Kontakt banken din for å høre om du kan få bedre betingelser på lån du har. Kan du samle lån eller få avdragsfrihet for en periode?
 • Har du forsikringer som kan gi rettigheter nå? Gjeldsforsikring eller forsikring mot inntektstap?
 • Har du regninger du ikke klarer å betale? Ta kontakt med kreditor og forklar situasjonen. Lag en plan for når du kan betale.
 • Søk rente- og betalingsutsettelse hos Lånekassen hvis du har studielån.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte på husbanken.no
 • Betaler du bidrag bør du vurdere å søke om redusert barnebidrag på nav.no.
 • Sjekk at skattetrekket er riktig på skatteetaten.no
 • Vurder å selge ting du ikke trenger.
 • Har du trekk i lønn, kontakt trekkinstans og informer om din nye økonomiske situasjon.
 • Har du gjeldsordning, kontakt namsmannen og informer om din nye økonomiske situasjon.

Det viktigste først
Det er lett å bli forvirret over hva som bør prioriteres, og kanskje har man kreditorer som maser om penger. Da er det viktig å huske på at det viktigste er at man har mat på bordet og tak over hodet. Dersom man ikke har penger til å dekke livsnødvendigheter kan man søke NAV om sosialhjelp.

Her kommer en liste over hvordan du bør prioritere utgiftene dine:
1. Mat
2. Boutgifter som husleie, boliglån og strøm.
3. Barnehage/ SFO (merk at mange har gitt betalingslettelser nå under korona-krisen)
4. Barnebidrag
5. Telefon/Internett
6. Nødvendig transport
7. Nødvendige forsikringer
8. Andre regninger