Hvis du må kjøre en som er syk til legevakt eller sykehus

Media har skrevet om en sak der en 65 år gammel man ble utsatt for  smitterisiko da han måtte kjøre sin koronavirussmittede bror til Sandefjord legevakt.

- Vi har også lært mye og raskt etter denne episoden, sier kommuneoverlege Susanne Monica Prøsch.

Her kommer hennes og kommuneoverlege Augestads gode råd om hvordan man skal forholde seg hvis man blir akutt syk eller er pårørende til en akutt syk som må kontakte hjelp og kanskje må kjøres til legevakt/sykehus:

Ved pustevansker - ring 113

Følger man seg veldig dårlig og har problemer med å puste normalt, er tungpustet og føler at man ikke får nok luft må man ringe 113.  De som betjener 113-nummeret betjenes av helsepersonell som er drillet i å håndtere slike henvendelser.  De setter over til legevakten hvis de anser tilstanden som ikke kritisk.

Best hvis pasienten selv ringer inn

Det er lettere for legevakten å gjøre gode vurderinger når pasienten selv ringer inn eller er til stede hos pasienten, enn hvis innringer er et annet sted enn pasienten.

Hvis du må være sjåfør

Dersom du som pårørende eller god nabo må være «korona-sjåfør» for en som selv ikke kan kjøre til legevakt, er dette rådene fra kommuneoverlege Susanne Monica Prøsch: 

  1. Sjåføren bør være utenfor risikogruppene: Altså yngre enn 65 år og ikke blant utsatte grupper (personer med kreft, diabetes, lungesykdom etc.).
  2. Hygiene: Ha god håndvask både før og etter transporten. Pasienten må være i stand til å hoste i et papirtørkle slik at det ikke dannes smitteførende dråper.
  3. Avstand: Sjåfør og pasient bør ha så god avstand som mulig i bilen. Pasienten bør derfor sitte i baksetet på høyre side (motsatt av sjåføren).
  4. Rengjøring med såpe/vann, og eventuelt sprit: Dette gjelder setet der den smittede har sittet, samt hele sikkerhetsbeltet, beltefestet, armlener og dørhåndtak (både utvendig og innvendig). 

Legevakten har ikke noen egen transportmulighet og ambulanse er forbeholdt pasienter som trenger behandling under transport.

Pasientreiser og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for Vestfold og Telemark jobber nå med å lage tilbud om transport for pasienter som er smittet.