Meld fra om symptomer

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen 

Meld fra ved mistanke om koronavirus

som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Vi minner om at dette er ikke en tjeneste der du får kontakt med lege eller helsevesen, og du får heller ikke varslet personer du hra vært nær gjennom denne løsningen.  

Les mer om ordningen på folkehelseinstituttets sider

Oppdatert 27.3.20