Nye regionale og nasjonale råd

Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark ble fredag 6. november enige om å innføre samordnede, regionale koronatiltak i kommuner med høy smitte, i tillegg til nasjonale råd og tiltak. 

– Det er viktig at ta hensyn til barn og unge og at disse skal skjermes i størst mulig grad, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Anbefalinger for Sandefjord

Idrett

Kommunen anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, turneringer og kamper. 
Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen anbefaler at det ikke gjennomføres stevner, turneringer eller kamper utenfor kommunens grenser.

Munnbind

Kommunen anbefaler bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand, som for eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.

Hjemmekontor

Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidsplassen sin i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå utover tjenester til barn og unge.

Kollektiv

Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.

Fritidsboliger

Hvis du blir syk mens du oppholder deg på hytta, anbefaler kommunen av du fortrinnsvis oppsøker helsetjenstene i din egen bostedskommune, dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.

Videregående skole

Det er satt rødt nivå på de videregående skolene i kommunen. Den største gruppen av elever vil på dette nivået ha digital undervisning. Det vil bli tilrettelagt undervisning for elever med særskilte behov og for elever som har praktisk opplæring. Det vil også bli tilrettelagt for at elever som av ulike grunner ikke har utbytte av eller mulighet for digital opplæring, kan møte på skolen. Det skal være avstand på en meter i alle situasjoner i tillegg til annet smittevern ved den enkelte skole.

Nettsidene til Sandefjord, Melsom og Gjennestad videregående skoler har flere detaljer.

Fylkesmannen er glad for at kommunene i fylket har blitt enige om disse felles tiltakene. 

– Det er viktig at vi har en felles holdning til hvordan vi skal forholde oss til det økende smittetrykket og følge oppfordringen fra regjeringen om å vurdere særskilte tiltak i områder med høy smitte. Det er viktig for meg å understreke at det er den enkelte kommune som har hjemmel eller smittevernloven å treffe tiltak innenfor sin egen kommune. Tiltakene må være målrettede, men må og oppleves som forståelige og forholdsmessige, sier fylkesmann Per Arne Olsen

Rådmann i Sandefjord kommune, Bjørn Gudbjørgsrud, var en av dem som deltok på møtet med fylkesmannen og de andre kommunene i Vestfold og Telemark fredag 6. november. – Vi ser dessverre at koronasmitten er på vei opp i vår region, og det er behov for å iverksette tiltak slik at ikke helsevesenet overbelastes. Alle kommunene i Vestfold og Grenland har blitt enige om felles tiltak og anbefalinger som gjelder i alle kommunene. Anbefalingene er i tråd med regjeringens anmodninger. Det er viktig nå at hver og en av oss begrenser den sosiale kontakten og gjør det vi kan for å skåne sårbare innbyggere og grupper. Handlingsrommet for å unngå at vi havner i en fullstendig nedstengning som i store deler av Europa, er nå. Det rommet må vi benytte, understreker Gudbjørgsrud.

Nasjonale anbefalinger

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. 
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Nasjonale regler

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. 
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.