Ordførerens tale til innbyggerne

 – Takk for at dere alle bidrar.  Slik starter ordfører Bjørn Ole Gleditsch sin tale til innbyggerne i Sandefjord kommune.  Se hele talen under eller se videoklippet av talen her.

I mer enn to uker har vi nå levd med strenge nasjonale korona-tiltak, de mest omfattende inngrepene i Norge i fredstid. Foreløpig varer de til over påske. For mange er hverdagen snudd på hodet. Tidene er krevende for hver enkelt, for bedrifter som er pålagt å stenge eller som rammes på andre måter, for ansatte som er permittert, for foreninger, for helsevesenet, for skoleelever og lærere, og ikke minst for de mest risikoutsatte innbyggerne som bokstavelig talt er livredde for smitte.

Midt oppe i alt dette gleder det meg å se innsatsen og viljen til å bidra hos innbyggerne i Sandefjord. Enten det er tannleger som villig deler munnbind med helsevesenet, frivillige som hjelper eldre, ansatte i bedrifter eller kommunen som gjør helt andre oppgaver enn de er vant til, eller hos hver enkelt som må sette det sosiale livet på vent. Hver og en av oss må forholde oss til uvante regler og retningslinjer, enten vi ønsker å møte familie eller venner, eller om vi bare skal i butikken for å handle. Hytte-, camping- og båtliv reguleres til et minimum, aktiviteter, trening, konserter og idrettsarrangementer er avlyst, alt for å begrense smittefaren.

Sandefjord er velsignet med et fantastisk næringsliv. Men fordi arbeidslivet vårt i hovedsak består av private arbeidsplasser, rammes Sandefjord ekstra hardt av koronakrisen. Særlig gjelder dette reiseliv, tjenesteytende næringer, frisører og andre som er pålagt å stenge eller som nærmest har fått nullet ut sine inntekter over natten. En av mange aktører som møter store utfordringer er Torp, flyplassen vår som kanskje er den viktigste motoren for næringslivet i regionen.

Men noe positivt kommer det også ut av situasjonen. Norge digitaliseres i rekordfart. Det er spennende å se hvor mange midlertidige løsninger som blir den nye normalen. Kan vi møtes oftere digitalt? Det vil spare både tid og CO2-utslipp. Tradisjonell varehandel kan få ytterligere utfordringer som følge av endrede vaner, mens netthandel ser ut til å knipe nye markedsandeler gjennom krisen. Mange næringsdrivende viser en imponerende evne til å snu seg rundt. Aktører i sentrum kommer plutselig hjem til deg med varene på døra. Har du anledning, så husk å legge igjen penger i det lokale næringslivet også i den unntakstilstanden vi er inne i.

Å holde hjulene i gang er viktig for å begrense skaden. I kommunen jobbes det intenst for å holde tempoet oppe på byggesaker, reguleringssaker og egne byggeprosjekter. Alt for å sørge for at den økonomiske aktiviteten så langt som mulig opprettholdes. I kommunen jobber vi også tett sammen med byens næringsforeninger for å hjelpe og veilede den delen av næringslivet som sliter eller har stanset helt opp. Heldigvis kommer stadig nye statlige pakker som hjelper bedrifter økonomisk gjennom krisen. Innenfor rimelighetens grenser forventer jeg at både privat og offentlig sektor blir kompensert for sine tap som følge av korona-tiltakene.

Men både for bedriftene og for hver enkelt er hverdagen annerledes. Kanskje den til og med fremstår som kjedelig. Samtidig er situasjonen en nyttig påminnelse om hvor godt hverdagslivet er for mange. Mitt inntrykk er at forståelsen for korona-tiltakene er tilstede, og at mange strekker seg langt i vår felles kamp mot viruset. Jeg tror at de fleste takler situasjonen fint. Men jeg er også opptatt av dem som ikke har det så enkelt. Hver og en av oss bør tenke gjennom hvordan vi kan hjelpe disse. Kommunen koordinerer frivillig innsats, og på våre nettsider kan du melde deg, enten det er for innsats i helsevesenet eller som ringevenn for de som er ensomme.

Mine tanker går spesielt til de som har sine kjære på institusjoner og som ikke nå kan besøke dem, og til barn som ikke har det godt hjemme.

Tusen takk spesielt til våre helter som jobber innenfor helsesektoren, og en stor takk rettes til alle dere andre som bidrar i denne krevende tiden for byen vår.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ole Gleditsch
ordfører