Positiv test på Ranvik arbeidssenter

En medarbeider ved Ranvik arbeids- og aktivitetssenter har testet positivt for Covid-19. Den ansatte er satt i isolasjon og to andre ansatte er i karantene. Ingen av de tre er i brukernært arbeid. Brukere, pårørende og medarbeidere ved senteret er informert.

Kommunens smittevernteam har foretatt en kartlegging og konkludert med at det ikke har vært andre ved Ranvik arbeids- og aktivitetssenter som har vært i smittefare.
– Det er derfor ikke nødvendig med andre tiltak og driften kan trygt gå som normalt, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

Ranvik arbeid- og aktivitetssenter er en kommunal virksomhet som gir personer med utviklingshemning tilbud om individuelt tilrettelagt arbeid.

15.10.20