Smitteverntiltak og tjenester ved rådhuset

Rådhuset i Sandefjord har igangsatt forebyggende tiltak for å begrense smittespredning. Ett av tiltakene er at ansatte som har mulighet, nå jobber fra hjemmekontor. Kommunen opprettholder alle tjenestefunksjonene ved rådhuset selv om noen funksjoner gjøres på andre måter enn normalt.

For deg som har avtale eller har behov for å kontakte ansatte på rådhuset, er publikumsmottaket åpent og har smittevernstiltak for fysiske besøk. Hvis du har en eksisterende avtale inngått før 9. november, bør du ta kontakt med den du har avtale med for å undersøke om avtalen skal gjennomføres på alternativ måte.

Alle nye henvendelser til kommunen vil forsøkes løst gjennom digitale plattformer som for eksempel møte på Teams, utveksling av e-post eller per telefon. Henvendelser som ikke lar seg løse på disse plattformene, og som er nødvendige, vil bli vurdert konkret i hvert tilfelle for hvordan de kan løses.

Tjenester:

Politiske møter

Politiske møter vil bli avholdt på Teams inntil videre. Det gjør at publikum ikke har anledning til å være fysisk tilstede og at fellesbefaringer på saker ikke blir gjennomført. Møtene vil bli tilgjengelig for publikum via kommunens nettsider.

Byggesaksvakt

Byggesaksvakt vil opprettholde normalt nivå, men fysiske «drop-in» besøk kan ikke gjennomføres.

Oppmålingstjenester

Oppmålingstjenester opprettholder normal tjeneste med smittevernstiltak og det sikres trygg avstand for publikum på oppmålingsforretninger.