Svar på covid-19 test på helsenorge.no

Nå vises covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Innbyggere slipper dermed å ringe legen/teststasjonen for å få prøvesvar. Helsepersonell kan raskt finne ut om en pasient er allerede er testet og eventuelt smittet. Slik vil vi kunne få bedre grunnlag for å vurdere smittevernstiltak.

Løsningen er et resultat av samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk Helsenett (NHN), Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

I tillegg til positivt eller negativt prøvesvar på korona-test, vil også svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig vises. Prøvesvarene sendes fra alle landets laboratorier til Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS), samtidig som de sendes til legen.

Om helsenorge.no

Du må logge deg inn på Helsenorge.no med for eksempel bank-ID. For å benytte tjenestene på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det. Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no.

Oppdatert 2.7.20