Transport av syke til legevakt eller sykehus - ny ordning

Sykehuset i Vestfold har etablert en ordning  med egne biler for de som ikke kan reise på egenhånd eller ikke kan bli kjørt av pårørende og som kan transporteres sittende.  Transporttilbudet består av en bil med utgangspunkt i Tønsberg og denne kan bestilles av legevakten når det er behov.  

Ambulanse er forbeholdt pasienter som trenger behandling under transport.

Les mer om den nye ordningen med transport på sykehuset i Vestfold sine nettsider

Sykehuset i Vestfold inngangsparti