Skole og barnehage

Ungdomsskoler

Gult nivå på ungdomsskolene fra onsdag 20. januar. Kroppsøving blir gjenopptatt i henhold til de nye nasjonale retningslinjene. Samtidig kan gymsaler med tilhørende garderober og dusjer nå brukes innenfor de smittevernregler som gjelder på gult nivå. 

Foreldremøter og foreldresamtaler vil fortsatt foregå digitalt.

Videregående skoler

Rødt nivå er forlenget til 26. januar for videregående skoler i Sandefjord kommune. Nettsidene til SandefjordMelsomGjennestad og Skagerak videregående skoler har flere detaljer.

Universiteter, høgskoler og fagskoler

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Derfor holdes skoler og barnehager åpne

Nasjonale helsemyndigheter er svært opptatt av å kartlegge hvordan smitten sprer seg i samfunnet. Det bilde som er tydelig, også her i Sandefjord, er at skoler og barnehager spiller en liten rolle i smittespredningen.

Selv om det oppstår smitte i en skole eller barnehage, er det sjeldent at smitte går derfra og ut i samfunnet. Smittesporing og karantenetiltak har vært tilstrekkelig for å kontrollere denne smitten.

En annen viktig erfaring helsemyndighetene har gjort seg, er at barn blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.

Folkehelseinstituttet sier i tillegg dette om smitte hos barn:

 • Barn blir sannsynligvis smittet i samme grad som voksne, men siden de får få eller ingen symptomer, virker de å være mindre smittsomme enn voksne.
 • Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand. Det er sjeldent at barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden.
 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Barn med luftveisinfeksjon 

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.

Nivåinndeling av smitteverntiltak i skole

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel skoleklasse kan være én kohort. Et system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i skolen. Du kan leser mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider.

Trafikklysmodellen for barneskoler

Trafikklysmodellen for ungdomsskoler

Skoleskyss

Det er utarbeidet retningslinjer for skoleskyss av seksjon Kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Informasjon er sendt til skolene som bes om å videreformidle til foresatte og elever.

Det er viktig å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig, men der dette allikevel må benyttes gjelder følgende: 

Skoleskyss med ordinær buss:

 • Reisekort skal ikke skannes og det skal ikke billetteres foran ved sjåfør. Billetter kjøpes på forhånd.
 • Inngang kun via bakdør der dette er mulig.
 • På rader med 4 sitteplasser så sitter to elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • På rader med færre sitteplasser så må elevene, i så stor grad som mulig, sette seg på annethvert sete i forhold til rad foran, bak og ved siden av.
 • De 2 første seteradene skal ikke benyttes.

Tilrettelagt skyss:

For transport som gjennomføres med minibusser:

 • Inngang via fordør.
 • Inntil 2 elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • Første seterad skal ikke benyttes.
 • Elever som har behov for assistanse med f.eks festing av rullestol o.l., får ikke dette fra sjåfør inntil videre. Da må eleven ha med en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten reiser gratis.

For transport som gjennomføres med taxi:

I ordinær bil kan man ha inntil to passasjerer i baksete, til høyre for sjåfør, av hensyn til ivaretakelse av skoleelevers rettigheter etter opplæringsloven kapittel 7 - og kollektivtrafikk med drosje i utkantstrøk.

Hjemmeskole

Skolene i Sandefjord bruker Office365, Teams og Zokrates som sin plattform i forbindelse hjemmeskole.

I Teams kan elevene og lærerne samhandle i bilde, lyd og deling av skjerm.

I Zokrates får elevene ukeplaner, oppgaver og innleveringer. OneNote som er elevenes digitale kladdebok, er også viktige i samhandlingen.

I tillegg benytter vi oss av mange forskjellige digitale tjenester fra de ulike forlagene og leverandørene som tilbyr utdanningssystemer. 

Kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Sandefjord kommune har ulike lærings- og samhandlingsplattformer som er godt egnet til hjemmearbeid.  For å følge opp elevene på en best mulig måte, vil skolene vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer det er hensiktsmessig å bruke.

Les mer om kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Egen app for foresatte

Skolenes informasjon til foresatte blir formidlet fra appen "Min skole - foresatt". Dette er et administrativt systemet som også sender ut e-post til de som har registrert seg med e-postadresse i løsningen. Begge deler er viktige for skolens kommunikasjon med hjemmet. Spesielt meldinger som inneholder vedlegg går via e-post.

Adressen for å logge seg på løsningen og registrere e-post gjøres ved innlogging her https://skole.visma.com/sandefjord. Appen lastes ned fra enten Google play eller App store.   

Når det gjelder informasjon fra barnehagene, sendes det ut via e-post eller i appen "SPOR" (hvis ditt barns barnehage har tatt denne i bruk). Denne kan lastes ned i App Store og Google Play

Nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehagene

Den reviderte smittvernveilederen fra 29. mai er basert på en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Per i dag er nivået gult for barnehagene, og det betyr blant annet at en avdeling regnes som en kohort/gruppe. Det er fortsatt viktig med god håndhygiene. Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, og de ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Veileder om smittevern i barnehager

Utdanningsdirektoratet har laget to filmer som kan være til hjelp i kommunikasjon med voksne og barn.

Film til barn

Film til voksne 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om skole rettes direkte til skolen eller barnehagen. Kontaktlærer og andre på skolen som det var naturlig å ta kontakt med før stengingen, kan kontaktes også nå.

Hva hvis den daglige kontakten med skolen ikke gir svar på alt?

Barnevernet i Sandefjord er tilgjengelig som normalt. Tlf. 33 41 65 30.

Barnevernvakta i Sandefjord er tilgjengelig på kveldstid og i helger. Tlf. 33 31 02 03.

Barneombudet: Ved utrygghet for seg selv eller andre, ring barnas alarmtelefon: Tlf. 116 111.

PP-tjenesten og dens rådgivere er tilgjengelige som normalt. Tlf. 33 41 66 40.

Kommunens oversikt over hvor man kan henvende seg.

Helsedirektoratets informasjonstelefon (om korona): Tlf. 815 55 015.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?