Smittestatistikk

Etter gjenåpningen 25. september vil FHI at man skal følge de nye retningslinjene for kommunale risikovurderinger. På nasjonalt nivå vil risikoen ved covid-19 pandemien vurderes etter antall nye sykehusinnleggelser, aldersfordelingen av de innlagte, antall på intensivavdeling og den totale belastningen for kommunene.

For den enkelte kommune må risikoen vurderes etter smittetall og innleggelser (som før), men i tillegg også ut fra opplysninger om høyt sykefravær i sentrale tjenester (lokal statistikk), legekonsultasjoner pga. luftveissymptomer (hentes fra sentralt diagnoseregister) og vaksinasjonsdekning.

Parametere som ikke lenger vil bli rapportert er: prosent ukjent smittevei (da vi ikke lenger skal utføre fullstendig smittesporing) og totalt antall testede (da mye av testingen framover vil være selvtesting som ikke rapporteres).

Rapporterte tester/smitteinfo per dag
   Antall  registrerte tester*  Antall smittede
16. okt   0
15. okt   0
14. okt   0
13. okt 174  3
12. okt 129  3
11. okt 282 7
10. okt 1
9. okt 247  2
8. okt 136 8
7. okt 298 10
6. okt 241  1
5. okt 213 11
4. okt 284 5
3. okt 0 5
2. okt 118 0
1. okt 171 7

 * Inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Det vil kunne være forsinkelser i rapporteringen fra de ulike stedene. 

Antall smittede i Sandefjord 

Status 16. oktober 2021

Innlagt på sykehus 2
Samlet antall testede1

108009

Samlet antall smittede2

1740

Smittede denne måneden

63

Samlet antall døde

4

1: Samlet antall testede inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

2:Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres. 

Tidligere rapporterte resultater per år/måned 
  Antall registrerte tester* Testet positivt Antall døde
September 10597 197 0
August 9899 94 0
Juli 5880 62 0
Juni 7751 104 0
Mai 9703  215 0
April 6294 144 0
Mars 11 935 258 0
Februar 7890 196 1
Januar 8843 180 1
Totalt 2021 68189 1253 2
       
Totalt 2020 26 922 226 2
Desember 3243 35 1
November 6906 122 0
Oktober 3985 21 0
September 4599 4 0
August 3513 7 0
Juli 1608 1 0
Juni 1053 4 0
Mai 909 2 1
April 572 4 0
Mars 527 26 0
Februar 7 0 0

*I 2020 var tallene basert på besvarte prøver analysert ved Sykehuset i Vestfold. For 2021 vises antall tester som er blitt utført daglig, og inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården og tester utført fra teststasjonens bobil, hos legevakten, av helse- og omsorgstjenesten. 

Kommuneoverlegens risikovurdering

Kommuneoverlegen foretar en risikovurdering av smittesituasjonen i Sandefjord hver mandag og denne legges ut her.