Smittestatistikk

Rapporterte tester/smitteinfo per dag
 

Registrerte
tester*

Smittede
19. jan 585  280
18. jan 617 291
17. jan 631 84
16. jan 207 8
15. jan 255 176
14. jan 436 139
13. jan 557  137
12. jan 351  134
11. jan 370  251
10. jan 483  24
9. jan 190 3
8. jan 193  69
7. jan 344  92
6. jan 371 98
5. jan 407  95
4. jan 382 99
3. jan 440 92
2. jan 236 0
1. jan  197 27

* Inkluderer tester (både hurtigtester og PCR) fra teststasjonen i Nybyen, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Det vil kunne være forsinkelser i rapporteringen fra de ulike stedene. 

Antall testede, smittede og innlagte i Sandefjord 

Status 20. januar 2022

Innlagt på sykehus (1) 7
Samlet antall testede (2)

142.021

Samlet antall smittede (3)

5.948

Smittede denne måneden

2.099

Samlet antall døde

7

1: Sykehus = Sykehuset i Vestfold. Oppdateres ikke i helgene/røde dager. Inkluderer også de som blir innlagt av andre årsaker enn Covid-19, men der covid oppdages ved innkomstscreening. 

2: Samlet antall testede inkluderer tester fra teststasjonen i Nybyen (Bugården fram til midten av november), tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Inkluderer ikke selvtesting i hjemmet.

3: Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres. 

 

Tidligere rapporterte resultater per år/måned 
  Antall registrerte tester* Testet positivt Antall døde
Januar 7.252 2.099  0
Totalt 2022 7.252 2.099  0
       
Totalt 2021 107.222 3.623  5
Desember 12.953 1.577 2
November 10.727 465 0
Oktober 4.750 131 1
September 10.597 197 0
August 9.899 94 0
Juli 5.880 62 0
Juni 7.751 104 0
Mai 9.703  215 0
April 6.294 144 0
Mars 11.935 258 0
Februar 7.890 196 1
Januar 8.843 180 1
       
Totalt 2020 26.922 226 2
Desember 3.243 35 1
November 6.906 122 0
Oktober 3.985 21 0
September 4.599 4 0
August 3.513 7 0
Juli 1.608 1 0
Juni 1.053 4 0
Mai 909 2 1
April 572 4 0
Mars 527 26 0
Februar 7 0 0
Januar 0 0 0

*I 2020 var tallene basert på besvarte prøver analysert ved Sykehuset i Vestfold. For 2021 vises antall tester som er blitt utført daglig, og inkluderer tester fra teststasjonen i Nybyen (Bugården fram til midten av november) og tester utført fra teststasjonens bobil, hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

Kommuneoverlegens risikovurdering

På nasjonalt nivå vil risikoen ved covid-19 pandemien vurderes etter antall nye sykehusinnleggelser, aldersfordelingen av de innlagte, antall på intensivavdeling og den totale belastningen for kommunene.

For den enkelte kommune må risikoen vurderes etter smittetall og innleggelser, men i tillegg også ut fra opplysninger om høyt sykefravær i sentrale tjenester (lokal statistikk), legekonsultasjoner pga. luftveissymptomer (hentes fra sentralt diagnoseregister) og vaksinasjonsdekning.

Kommuneoverlegen foretar en risikovurdering av smittesituasjonen i Sandefjord hver mandag og denne legges ut her.