Smittestatistikk

Daglige oppdateringer på antall pcr tester og påviste smittetilfeller, samt ukentlige risikovurderinger fra kommuneoverlegen, blir ikke lenger publisert på kommunens nettsider.

– Med utstrakt bruk av selvtesting, gir ikke antall positive pcr-tester et korrekt bilde av den reelle smittesituasjonen i samfunnet, påpeker kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

Han viser også til at den høye vaksineoppslutningen i samfunnet, særlig blant de som befinner seg i risikogrupper, gjør at sannsynligheten for et alvorlig sykdomsforløp hos de som blir smittet, er betydelig redusert.

– Dette kombinert med at vi har en virusvariant som gir mildere symptomer enn tidligere, gjør at smittenivået i seg selv ikke lenger er en like tungtveiende indikator for det totale risikobildet. Det avgjørende er hvilke konsekvenser smitten har for sykefraværet i samfunnet og hvor stor belastningen er på sykehusene. Dette kommer vi selvfølgelig til å følge tett, og rapportere om også videre framover, sier Augestad.

Dersom du fortsatt ønsker å følge utviklingen på antall påviste pcr-tester, vil du finne en  nasjonal, regional og lokal oversikt på FHI sine nettsider. 

Rapporterte tester/smitteinfo per dag
  Registrerte
tester*
Smittede
(pcr)
13. feb 169  100
12. feb 178  179
11. feb 515 293
10. feb 453 349
9. feb 608 375
8. feb 617 487
7. feb 631 117
6. feb 198 3
5. feb 224  251
4. feb 437  222
3. feb 455  302
2. feb 547  305
1. feb 623 408

Positive tester:

Med dagens testregler og mange smittede uten symptomer, gir ikke lenger den daglige informasjon om antall registrerte smittede en fullverdig oversikt over smitten i samfunnet.

Den daglige rapporteringen viser en oversikt over de som tester positivt på pcr-test. Den viser ikke hvor mange som tester positivt på selvtest. Testen gir likevel en indikasjon, siden de fleste som tester positivt på selvtest, fortsatt velger å ta pcr-test etterpå. Testen gir også et bilde av om smitteutviklingen er stigende eller synkende.

Antall testede, smittede og innlagte i Sandefjord * Inkluderer tester (både hurtigtester og pcr) fra teststasjonen i Nybyen, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Det vil kunne være forsinkelser i rapporteringen fra de ulike stedene. Inkluderer ikke selvtester som man registrerer selv.  

Status 14. februar 2022

Innlagt på sykehus (1) 4
Samlet antall testede (2)

153.606

Samlet antall smittede (3)

11.610

Smittede denne måneden

3.291

Samlet antall døde

7

1: Sykehus = Sykehuset i Vestfold. Oppdateres ikke i helgene/røde dager. Inkluderer også de som blir innlagt av andre årsaker enn Covid-19, men der covid oppdages ved innkomstscreening. 

2: Samlet antall testede inkluderer tester (hurtigtester og PCR) fra teststasjonen i Nybyen (Bugården fram til midten av november), tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Inkluderer ikke testing på Torp eller selvtesting i hjemmet. Oppdateres normalt ikke i helgene og på røde dager. 

3: Viser kun positive pcr-tester, ikke positive selvtester.
Tallet på samlet antall smittede kan gå noe ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres. 

Tidligere rapporterte resultater per år/måned 
  Antall registrerte tester* Testet positivt Antall døde
Mars     1
Februar 5.655 3.391 0
Januar 13.182 4.370 0
Totalt 2022 17.975 7.661 1
       
Totalt 2021 107.222 3.623 5
Desember 12.953 1.577 2
November 10.727 465 0
Oktober 4.750 131 1
September 10.597 197 0
August 9.899 94 0
Juli 5.880 62 0
Juni 7.751 104 0
Mai 9.703  215 0
April 6.294 144 0
Mars 11.935 258 0
Februar 7.890 196 1
Januar 8.843 180 1
       
Totalt 2020 26.922 226 2
Desember 3.243 35 1
November 6.906 122 0
Oktober 3.985 21 0
September 4.599 4 0
August 3.513 7 0
Juli 1.608 1 0
Juni 1.053 4 0
Mai 909 2 1
April 572 4 0
Mars 527 26 0
Februar 7 0 0
Januar 0 0 0

*I 2020 var tallene basert på besvarte prøver analysert ved Sykehuset i Vestfold. For 2021 vises antall tester som er blitt utført daglig, og inkluderer tester fra teststasjonen i Nybyen (Bugården fram til midten av november) og tester utført fra teststasjonens bobil, hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

Kommuneoverlegens risikovurdering

På nasjonalt nivå vil risikoen ved covid-19 pandemien vurderes etter antall nye sykehusinnleggelser, aldersfordelingen av de innlagte, antall på intensivavdeling og den totale belastningen for kommunene.

For den enkelte kommune må risikoen vurderes etter smittetall og innleggelser, men i tillegg også ut fra opplysninger om høyt sykefravær i sentrale tjenester (lokal statistikk), legekonsultasjoner pga. luftveissymptomer (hentes fra sentralt diagnoseregister) og vaksinasjonsdekning.

Kommuneoverlegen foretar ikke lenger en ukentlig risikovurdering av smittesituasjonen.