Smittestatistikk

Antall smittede i Sandefjord 

Status 23. juli 2021

Innlagt på sykehus 0
Samlet antall testede1

82860

Samlet antall smittede2

1370

Smittede denne måneden

47

Samlet antall døde

4

1: Samlet antall testede inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

2:Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres. 

Smittetall fra MSIS og VG stemmer ikke med kommunens smittetall

Folkehelseinstituttet (FHI) har et meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som bl.a.VG benytter for å informere om smittetall på sine sider . MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
  • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.
Rapporterte tester per dag
  Antall tester* Antall smittede Antall døde
23. juli   2  
22. juli  210 4  
21. juli  180 2  
20. juli  188 2  
19. juli  270 4  
18. juli  0 0  
17. juli 151  0  
16. juli  154 2  
15. juli  212 2  
14. juli  206 0  
13. juli  231 2  
12. juli  284 8  
11. juli  0 3  
10. juli  222 0  
9. juli  257 8  
8. juli 226  4  
7. juli 209  1  
6. juli 184 0  
5. juli 313  1  
4. juli 0  
3. juli 178 0  
2. juli 209 2  
1. juli 210 0  

 * Inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Det vil kunne være forsinkelser i rapporteringen fra de ulike stedene. 

Tidligere rapporterte resultater per år/måned 
  Antall tester* Testet positivt Antall døde
Juni 7747 104 0
Mai 9703  215 0
April 6294 144 0
Mars 11 935 258 0
Februar 7890 196 1
Januar 8843 180 1
Totalt 2021 52 412 1097 2
       
Totalt 2020 26 922 226 2
Desember 3243 35 1
November 6906 122 0
Oktober 3985 21 0
September 4599 4 0
August 3513 7 0
Juli 1608 1 0
Juni 1053 4 0
Mai 909 2 1
April 572 4 0
Mars 527 26 0
Februar 7 0 0

*I 2020 var tallene basert på besvarte prøver analysert ved Sykehuset i Vestfold. For 2021 vises antall tester som er blitt utført daglig, og inkluderer tester fra teststasjonen i Bugården, tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

Kommuneoverlegens risikovurdering

Kommuneoverlegen foretar en risikovurdering av smittesituasjonen i Sandefjord hver mandag og denne legges ut her.