Kommuneoverlegens risikovurdering

Kommuneoverlegens  foretar en risikovurdering av smittesituasjonen i Sandefjord hver mandag:

Risikovurdering/smitterapport uke 29
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 48 (forrige rapport 44)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 6% (forrige rapport 3,5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 31 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 94% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er fremdeles slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.  Smitte videre skjer blant deres nærmeste kontakter, der er som regel allerede i karantene, og dermed stoppes videre smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2639 personer siste 14 dager (2707 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.  Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 28
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 44 (forrige rapport 30)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 3,5% (forrige rapport 5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 28 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 96,5% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er ellers slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2707 personer siste 14 dager (2665 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 27
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 30 (forrige rapport 36)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 5% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 19 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 95% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men andelen smitte i sosiale sammenhenger har økt noe.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2665 personer siste 14 dager (3287 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (2.6%). Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte og det nåværende lave smittenivået gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 26
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 36 (forrige rapport 65)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 11%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 1.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 23 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3287 personer siste 14 dager (3798 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.6 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.0%). Den lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 25
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 65 (forrige rapport 120)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 11% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 3)
 • Smittetendens : fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 47 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 89% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3798 personer siste 14 dager (4056 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,0 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at det nå bør vurderes om kommunens særskilte regler og anbefalinger skal forlenges. 

Risikovurdering/smitterapport uke 24
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 6)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 120 (forrige rapport 202)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 10% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 77 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt to innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 90% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er fremdeles synkende.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4056 personer siste 14 dager (5822 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (4,5%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre. 

Risikovurdering/smitterapport uke 23
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 6 (forrige 4.5)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 202 (forrige rapport 230)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 8%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,2% (forrige rapport 2.7%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:


Vi har de siste 14 dagene hatt 130 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt fire innleggelser på sykehus i denne perioden.
Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er synkende siste uke.
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5822 personer siste 14 dager (5424 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,5 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (4,2%).
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Siste ukes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre.

Risikovurdering/smitterapport uke 22
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 230 (forrige rapport 163)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 8% (forrige rapport 7%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,7% (forrige rapport 2.6%)
 • Smittetendens: stigende.


Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 148 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse har vært ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden, ingen av de innleggelsene medførte behov for intensivbehandling.

Av de positive prøvene har 92% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men en betydelig andel er fortsatt smittet i sosiale sammenhenger.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5.424 personer siste 14 dager (4.074 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (3,2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det er imidlertid fare for at en ytterligere stigning i smittetallene vil gi en betydelig belastning på et belastet TISK-system.

Risikovurdering/smitterapport uke 21
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 2)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 2 (forrige 0)
 • Smittetendens: stigende.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 105 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 163/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.6%.

Av de positive prøvene har 93% hatt en klar og kjent smittevei. Det har vært en klar økning blant de som er 17-22 år gamle og der har smitten i all hovedsak vært sosial smitte utenfor husstand eller skole. Smitte i andre aldersgrupper skjer fremdeles i hovedsak som nærkontakter smittet i egen husstand. Det er en synkende andel med ukjent smittevei.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4.074 personer siste 14 dager (3.743 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2,9%).

Risikovurdering/smitterapport uke 20
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: noe stigende, men fremdeles på nivå 2.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 96 (forrige rapport 79)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.6% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 2)

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 62 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 96/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.6%.

Av de 62 positive prøvene har 87% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette er en stabil andel med ukjent smittevei, tallet er dog såpass høyt at det gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3743 personer siste 14 dager (2680personer forrige rapport) det tilsvarer 2,9 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2.1%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 19
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil på nivå 2, men synkende nivå på smittetallene isolert sett.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 79 (forrige rapport 93)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 2%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 2 (forrige 3)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 51 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 79/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 51 positive prøvene har 88% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Denne økende tendensen til ukjent smittevei gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men det er sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2680 personer siste 14 dager (2764 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Risikovurdering/smitterapport uke 18
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 93 (forrige rapport 89)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 2% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5) 

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 60 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 93/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.2%.

Av de 60 positive prøvene har 98% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette gjør at det er liten mistanke om noe omfattende skjult smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2764 personer siste 14 dager (2928 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 17
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 89 (forrige rapport 115)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 10)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 57 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 89/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært tre innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 57 positive prøvene har 91% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2928 personer siste 14 dager (3011 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,3 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 16
 • Risikonivå (1-5): 3 (likt med forrige rapport)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 115 (forrige rapport 126)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.5% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 10 (forrige 8)


Kort framstilling av situasjonen
Vi har de siste 14 dagene hatt 74 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 115/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært syv innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2,5%.
Av de 74 positive prøvene har 88% hatt en klar smitteårsak (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3011 personer siste 14 dager (3169 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,5 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 15

Sandefjord ligger på risikonivå 3, på en skala fra 1 til 5. Slik var det også for 14 dager siden.

Vi har de siste 14 dagene hatt 81 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 126/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, vært fem innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte, én mer enn rapporten fra 14 dager siden. Andelen positive prøver av de totalt analyserte prøvene er 2,5%.

Andelen nye smittede under 18 år er nå noe færre i forhold til 14 dager siden. Av de 81 positive prøvene har 90 % hatt en klar smitteårsak. I hovedsak som nærkontakter smittet i familien.

De siste fjorten dagene har testaktiviteten vært lavere enn de to foregående ukene. 3169 gjennomførte tester mot 5140 i forrige periode. Dette var forventet i forbindelse med påskeferie og redusert åpningstid på teststasjonen i helligdagene.