Kommuneoverlegens risikovurdering

Kommuneoverlegen foretar en risikovurdering av covidsituasjonen i Sandefjord hver uke:

Risikovurdering uke 48 (basert på uke 46 og 47)

Det er en økning i antall smittede og det samlede nivået er nå forholdsvis høyt. Smittenivået ligger på 73% av landsgjennomsnittet. Det er en liten økning i innleggelser på sykehus.

Det er foreløpig ingen klare indikasjoner på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid, men risikoen for at dette skal skje har økt.

Usikkerheten rundt omikron-varianten gjør også at det er økt usikkerhet om utviklingen framover.
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen nå er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes også at, slik situasjonen er nå, ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene, og de regionale anbefalingene som er formidlet fra statsforvalteren. Det er sannsynlig at det vil komme mer utvidede råd og anbefalinger fra regionalt eller nasjonalt nivå i nær framtid.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 386 (forrige rapport 246)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 1,5).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester i kommunen.
 • Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten. Sykehuset i Tønsberg varsler om økende pasienttilstrømning og begynnende bemanningsproblemer. Dette skyldes nå i hovedsak andre sykdommer enn covid-19.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er rundt landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 47 (basert på uke 45 og 46)

Det er en økning i antall smittede. Smittenivået i Sandefjord ligger på 50% av landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at, slik situasjonen er nå, ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 246 (forrige rapport 202)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 3).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er fortsatt økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for helsetjenestene.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 46 (basert på uke 44 og 45)

Det er fremdeles en økning i antall smittede. Smittenivået i Sandefjord ligger godt under landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapporttall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 202 (forrige rapport 163)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 3).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er fortsatt økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 45 (basert på uke 43 og 44)

Det er en økning i antall smittede. De smittede er fremdeles i hovedsak barn, ungdommer og unge voksne, men andelen eldre øker noe. Smittenivået ligger under landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall: 

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 163 (forrige rapport 106)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 1).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 44 (basert på uke 42 og 43)

Det er en økning i antall smittede. De smittede er i hovedsak ungdommer og unge voksne.
Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 106 (forrige rapport 67)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 1 (forrige 1)
 • En person hjemmehørende i Sandefjord døde av covid-19 i uke 42.
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester.
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner og labortorieoversikter med diagnose luftveissymptomer.
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå)

Risikovurdering uke 43 (basert på uke 41 og 42)

Det er fremdeles en utvikling med reduksjon i antall smittede. Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 67 (forrige rapport 81)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1 (forrige 3)
 • En person hjemmehørende i Sandefjord døde av covid-19 i uke 42
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå)

Risikovurdering uke 42 (basert på uke 40 og 41)

Det er den siste uken vært en klar reduksjon i antall smittede i Sandefjord. – Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid, skriver kommuneoverlegen i sin siste risikovurdering.

Han vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene kommunen har tilgjengelig. Han vurderer dermed at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 81 (forrige rapport 156)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 3)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke klar økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå).

Risikovurdering uke 41 (basert på uke 39 og 40)

Vi er inne i en 14-dagers periode der den siste uken har vist redusert smittespredning. Det er også en svak reduksjon i innleggelser på sykehus. Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 156 (forrige rapport 178)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 4,5)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke klar økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå).

NB: Ny risikoskala 1-3 (tidligere 1-5):

 1. Lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester
 2. Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, belastning på fastleger og legevakt, utbrudd i institusjoner
 3. Utbredt smitte med høy grad av innleggelser, økt alvorlighetsgrad av sykdommen, reduser vaksineeffekt, press på tjeneste kapasiteter

 

Risikovurdering/smitterapport uke 40

Vi er inne i en 14-dagers periode med noe økt smittespredning, både hos uvaksinerte yngre, men også blant voksne, både fullvaksinerte og uvaksinerte. Det er også en svak økning i innleggelser på sykehus. Men det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

 Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 178 (forrige rapport 110)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 0)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet både for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 2 (på skala 1-5 der 1 er laveste risikonivå).

Risikovurdering/smitterapport uke 39 

Ny risikovurdering:
Etter gjenåpningen 25.09.21 vil FHI at man skal følge de nye retningslinjene for kommunale risikovurderinger. På nasjonalt nivå vil risikoen ved covid-19 pandemien vurderes etter antall nye sykehusinnleggelser, aldersfordelingen av de innlagte, antall på intensivavdeling og den totale belastningen for kommunene.

For den enkelte kommune må risikoen vurderes etter smittetall og innleggelser (som før), men i tillegg også ut fra opplysninger om høyt sykefravær i sentrale tjenester (lokal statistikk), legekonsultasjoner pga. luftveissymptomer (hentes fra sentralt diagnoseregister) og vaksinasjonsdekning.

Parametere som ikke lenger vil bli rapportert er: % ukjent smittevei (da vi ikke lenger skal utføre fullstendig smittesporing) og totalt antall testede (da mye av testingen framover vil være selvtesting som ikke rapporteres).

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 110 (forrige rapport 121)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 0 (forrige 4.5)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke en klar økning i legekonsultasjoner pga luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet både for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-5 der 1 er laveste risikonivå).

Vurdering: Det er sannsynlig med perioder med økt smittespredning i tiden framover, spesielt hos uvaksinerte yngre. Men det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 38 
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 121 (forrige rapport 126)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 14%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4.5 (forrige 4.5)
  • Kommentar til risikonivå: Redusert antall smittede siste uke i 14-dagers perioden, mange dager siden siste nye innleggelse i 14-dagers perioden.
 • Smittetendens: synkende, men med potensiale for mulig rask ny stigning.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 78 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Økningen har i hovedsak skjedd i aldersgruppen under 20 år.

Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 13% hatt en ukjent smittevei. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte i sosiale sammenhenger eller i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 5.329 personer siste 14 dager (6.235 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,1 % av befolkningen pr uke.
Vi er nå inne i en periode der vi kan regne med sterkt varierende smittetall, hovedsakelig i yngre årsklasser.

Risikoen for overbelastning av helsevesenet og sterkt økende antall innleggelser er imidlertid lav siden en stor andel av befolkningen nå er vaksinert. Alvorlig forløp av covid-19 sykdom hos ikke-vaksinerte personer i risikogruppene er den største bekymringen i den nåværende situasjonen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 37
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: økning i antall smittede siste dager, samt økning i innleggelser gir et økt risikonivå.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 126 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 14% (forrige rapport 19%)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 4.5 (forrige 1.5)

Smittetendens: økende, med potensiale for mulig rask videre stigning.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 81 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Økningen har i hovedsak skjedd i aldersgruppen 16-18 år.

Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 14% hatt en ukjent smittevei. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte i sosiale sammenhenger eller i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 6.235 personer siste 14 dager (6.198 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,8 % av befolkningen pr uke.

Vi er nå for første gang siden slutten av mai inne i en situasjon med en større smitteøkning i kommunen. Risikomessig er imidlertid situasjonen annerledes ved at smitteøkningen skjer hos yngre mennesker og at en stor andel av befolkningen nå er vaksinert. De nasjonale helsemyndighetene forventer derfor ikke at vi nå vil oppleve en stor økning i sykehusinnleggelser og høy andel alvorlig sykdomsutvikling hos de smittede. Risikoen er nå mest knyttet til fare for alvorlig forløp hos ikke-vaksinerte personer i risikogruppene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 36
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: noe stigende andel ukjent smittevei og en innleggelse på sykehus, men fortsatt lavt antall smittede og høy testaktivitet gir totalt sett risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 19% (forrige rapport 7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1.5 (forrige 0)

Smittetendens: stabil, med potensiale for mulig rask stigning

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 42 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles yngre mennesker.

Vi har hatt en kortvarig innleggelse på sykehus i denne perioden.
Av de positive prøvene har 19% hatt en ukjent smittevei. Dette er en økning som hvis den fortsetter gir grunn til noe bekymring. Smitten skjer fortsatt i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 6198 personer siste 14 dager (4857 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,8 % av befolkningen pr uke. Dette er en stigning fra 3,8% i forrige ukerapport. Dette skyldes delvis en stigning i bruk av hurtigtester, spesielt i sammenheng med «testing istedenfor karantenesetting» i skole og barnehage, men det har også skjedd en økning på den ordinære teststasjonen.
Vi har foreløpig siste tre måneder greid å unngå større smitteutbrudd, men økende sosialt samvær og grønt nivå i barnehager og skole øker fremdeles sjansen for slike større utbrudd.
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 35
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: samme begrunnelse som forrige uke: samlet vurdering der den store andelen innreise og karantenesittende positive, samt lav prosent ukjent smittevei og ingen innlagte på sykehus gir risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 73)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 7% (forrige rapport 4%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 0)
 • Smittetendens: stabil, med potensiale for mulig rask stigning

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 44 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles yngre mennesker.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 7% hatt en ukjent smittevei. Dette er en fortsettelse av trenden fra forrige rapport. Smitten skjer i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 4.857 personer siste 14 dager (3.511 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,8 % av befolkningen pr uke. Dette er en stigning fra 2,7% i forrige ukerapport. Dette skyldes hovedsakelig en stigning i bruk av hurtigtester, spesielt i sammenheng med «testing istedenfor karantenesetting» i skole og barnehage.

Vi har foreløpig siste tre måneder greid å unngå større smitteutbrudd, men økende sosialt samvær og grønt nivå i barnehager og skole øker sjansen for slike større utbrudd.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 34
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: samlet vurdering der den store andelen innreise og karantenesittende positive, samt lav prosent ukjent smittevei og ingen innlagte på sykehus gir risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 73 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 4% (forrige rapport 2%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager:
  • Dette parameteret avsluttes nå da en stor andel av de positive testene kommer fra grensetesting eller karantenehotell og involverer derfor ikke testsystemet i kommunen.
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 0 (forrige 0)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 47 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 4% hatt en ukjent smittevei. Dette er en fortsettelse av trenden fra forrige rapport. Smitten skjer i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 3.511 personer siste 14 dager (3.389 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,7 % av befolkningen pr uke.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 33
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: noen indikatorer er på nivå 2, men samlet sett er kommunen på risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 53)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 2% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,3% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 44 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 2% hatt en ukjent smittevei. Dette er en sterkt redusert andel med ukjent smittevei sammenlignet med tidligere uker. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages ved innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 3.389 personer siste 14 dager (2.923 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,6 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,3%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 32
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 53 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 23%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 34 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 12% hatt en ukjent smittevei. Dette er en redusert andel ukjent smittevei sammenlignet med tidligere uker. Fremdeles er det imidlertid slik at endel smitte kommer fra økt reisevirksomhet eller tilfeldig sosial kontakt utenfor husstander og andre vanlige nærkontakter og det gjør smittesporingen vanskelig.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2923 personer siste 14 dager (2418 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,3 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 31
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 47 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 23% (forrige rapport 13%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 30 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 77% hatt en kjent smittevei. Dette er i samsvar med trenden de siste ukene ved at andelen smittede med ukjent smittevei øker. Dette er forårsaket av økt reisevirksomhet, og større grad av mer tilfeldig sosial kontakt utenfor husstander og andre vanlige nærkontakter.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2418 personer siste 14 dager (2502 personer forrige rapport) det tilsvarer 1,9 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 30
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 48 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 6%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 30 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 87% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er fremdeles slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen. Smitte videre skjer blant deres nærmeste kontakter, de er som regel allerede i karantene, og dermed stoppes videre smitte i kommunen.

Det har i tillegg vært en liten økning i antall smittede med ukjent smittevei.
Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2502 personer siste 14 dager (2639 personer forrige rapport) det tilsvarer 1,9 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 29
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 48 (forrige rapport 44)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 6% (forrige rapport 3,5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 31 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 94% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er fremdeles slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.  Smitte videre skjer blant deres nærmeste kontakter, der er som regel allerede i karantene, og dermed stoppes videre smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2639 personer siste 14 dager (2707 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.  Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 28
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 44 (forrige rapport 30)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 3,5% (forrige rapport 5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 28 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 96,5% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er ellers slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2707 personer siste 14 dager (2665 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 27
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 30 (forrige rapport 36)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 5% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 19 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 95% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men andelen smitte i sosiale sammenhenger har økt noe.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2665 personer siste 14 dager (3287 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (2.6%). Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte og det nåværende lave smittenivået gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 26
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 36 (forrige rapport 65)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 11%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 1.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 23 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3287 personer siste 14 dager (3798 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.6 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.0%). Den lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 25
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 65 (forrige rapport 120)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 11% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 3)
 • Smittetendens : fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 47 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 89% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3798 personer siste 14 dager (4056 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,0 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at det nå bør vurderes om kommunens særskilte regler og anbefalinger skal forlenges. 

Risikovurdering/smitterapport uke 24
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 6)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 120 (forrige rapport 202)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 10% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 77 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt to innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 90% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er fremdeles synkende.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4056 personer siste 14 dager (5822 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (4,5%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre. 

Risikovurdering/smitterapport uke 23
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 6 (forrige 4.5)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 202 (forrige rapport 230)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 8%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,2% (forrige rapport 2.7%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:


Vi har de siste 14 dagene hatt 130 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt fire innleggelser på sykehus i denne perioden.
Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er synkende siste uke.
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5822 personer siste 14 dager (5424 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,5 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (4,2%).
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Siste ukes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre.

Risikovurdering/smitterapport uke 22
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 230 (forrige rapport 163)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 8% (forrige rapport 7%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,7% (forrige rapport 2.6%)
 • Smittetendens: stigende.


Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 148 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse har vært ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden, ingen av de innleggelsene medførte behov for intensivbehandling.

Av de positive prøvene har 92% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men en betydelig andel er fortsatt smittet i sosiale sammenhenger.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5.424 personer siste 14 dager (4.074 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (3,2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det er imidlertid fare for at en ytterligere stigning i smittetallene vil gi en betydelig belastning på et belastet TISK-system.

Risikovurdering/smitterapport uke 21
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 2)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 2 (forrige 0)
 • Smittetendens: stigende.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 105 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 163/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.6%.

Av de positive prøvene har 93% hatt en klar og kjent smittevei. Det har vært en klar økning blant de som er 17-22 år gamle og der har smitten i all hovedsak vært sosial smitte utenfor husstand eller skole. Smitte i andre aldersgrupper skjer fremdeles i hovedsak som nærkontakter smittet i egen husstand. Det er en synkende andel med ukjent smittevei.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4.074 personer siste 14 dager (3.743 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2,9%).

Risikovurdering/smitterapport uke 20
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: noe stigende, men fremdeles på nivå 2.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 96 (forrige rapport 79)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.6% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 2)

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 62 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 96/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.6%.

Av de 62 positive prøvene har 87% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette er en stabil andel med ukjent smittevei, tallet er dog såpass høyt at det gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3743 personer siste 14 dager (2680personer forrige rapport) det tilsvarer 2,9 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2.1%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 19
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil på nivå 2, men synkende nivå på smittetallene isolert sett.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 79 (forrige rapport 93)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 2%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 2 (forrige 3)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 51 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 79/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 51 positive prøvene har 88% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Denne økende tendensen til ukjent smittevei gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men det er sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2680 personer siste 14 dager (2764 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Risikovurdering/smitterapport uke 18
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 93 (forrige rapport 89)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 2% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5) 

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 60 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 93/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.2%.

Av de 60 positive prøvene har 98% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette gjør at det er liten mistanke om noe omfattende skjult smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2764 personer siste 14 dager (2928 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 17
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 89 (forrige rapport 115)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 10)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 57 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 89/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært tre innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 57 positive prøvene har 91% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2928 personer siste 14 dager (3011 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,3 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 16
 • Risikonivå (1-5): 3 (likt med forrige rapport)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 115 (forrige rapport 126)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.5% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 10 (forrige 8)


Kort framstilling av situasjonen
Vi har de siste 14 dagene hatt 74 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 115/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært syv innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2,5%.
Av de 74 positive prøvene har 88% hatt en klar smitteårsak (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3011 personer siste 14 dager (3169 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,5 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 15

Sandefjord ligger på risikonivå 3, på en skala fra 1 til 5. Slik var det også for 14 dager siden.

Vi har de siste 14 dagene hatt 81 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 126/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, vært fem innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte, én mer enn rapporten fra 14 dager siden. Andelen positive prøver av de totalt analyserte prøvene er 2,5%.

Andelen nye smittede under 18 år er nå noe færre i forhold til 14 dager siden. Av de 81 positive prøvene har 90 % hatt en klar smitteårsak. I hovedsak som nærkontakter smittet i familien.

De siste fjorten dagene har testaktiviteten vært lavere enn de to foregående ukene. 3169 gjennomførte tester mot 5140 i forrige periode. Dette var forventet i forbindelse med påskeferie og redusert åpningstid på teststasjonen i helligdagene.