Smittetall

Antall smittede i Sandefjord 

Status 25. januar 2021 

Innlagt på sykehus 1
Samlet antall testede1

34 450

Samlet antall smittede2

379

Smittede denne måneden

153

Samlet antall døde

2

1: Samlet antall testede inkluderer tester fra teststasjonene i Bugården og Larvik (helger og helligdager), og tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

2:Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres. 

Smittetall fra MSIS og VG stemmer ikke med kommunens smittetall

Folkehelseinstituttet (FHI) har et meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som bl.a.VG benytter for å informere om smittetall på sine sider .  MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
  • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

Rapporterte tester per dag

  Antall tester* Antall smittede  Døde
25. januar  553  6  
24. januar  40 0  
23. januar  40 10  
22. januar  378 2  
21. januar  278 17  
20. januar  464 10  
19. januar  308  5  
18. januar  359 5  
17. januar  229 2  
16. januar  453 3  
15. januar  339 11  
14. januar  311 5  
13. januar  486 5  
12. januar  484 15  
11. januar  405 5  
10. januar  525 9  
9. januar  59 8  
8. januar  274 4  
7. januar  382 9  
6. januar  403 4  
5. januar  367 14  
4. januar  344 2  
3. januar  26 1  
2. januar  17 0  
1. januar  4 1  

* Inkluderer tester fra teststasjonene i Bugården og Larvik (helger og helligdager), og tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. Det vil kunne være forsinkelser i rapporteringen fra de ulike stedene. 

Tidligere rapporterte resultater per år/måned 

  Antall besvarte prøver* Testet positivt Antall døde
Totalt 2020 26 922 226 2
Desember 3243 35 1
November 6906 122 0
Oktober 3985 21 0
September 4599 4 0
August 3513 7 0
Juli 1608 1 0
Juni 1053 4 0
Mai 909 2 1
April 572 4 0
Mars 527 26 0
Februar 7 0 0

*I 2020 var tallene basert på besvarte prøver analysert ved Sykehuset i Vestfold. For 2021 vises antall tester som er blitt utført daglig, og inkluderer tester fra teststasjonene i Bugården og Larvik (helger og helligdager), og tester utført hos legevakten og av helse- og omsorgstjenesten. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?