Tiltak for å hindre smitte

God hygiene

God håndhygiene er viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen. 

Plakat som kan lastes ned og henges opp på toaletter og ved håndvasker:

Plakat (pdf) håndvask

God hostehygiene - viktig for å forebygge dråpesmitte

Hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.  Eller hoste eller nyse inn i albuekroken. 

Se råd og informasjon fra folkehelseinstituttet 

Plakat som kan lastes ned og henges opp der folk ferdes:

Plakat (pdf) vaner som forebygger smitte 

Litt, mye eller helt avstand?

Økt fysisk avstand mellom mennesker bremser spredningen av covid-19, men det kan være vanskelig å få oversikt over rådene som gis til ulike grupper.

Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet en figur for å forenkle og tydeliggjøre disse rådene.  Det er ulike råd til befolkningen generelt, risikogrupper, de som er satt i karantene, de som har luftveisinfeksjon uten påvist covid-19 og de som er satt i hjemmeisolasjon. 

Se pdf med lenker til nettsider som gir mer detaljerte råd til hver av disse gruppene (fra folkehelseinstituttet)

Slik bruker du munnbind - veiledere fra FHI

Folkehelseinstituttet har laget veiledere om hvordan munnbind skal brukes. 

Dette er ikke en oppfordring til å bruke munnbind, bare en illustrasjon som viser hvordan munnbind skal brukes.

Ulike versjoner av plakater på hvordan bruke munnbind kan lastes ned her

 

Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke og er et nyttig verktøy som kan bidra i å hindre spredningen av covid-19. Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.

Appen kan lastes ned på både Android og Apple-enheter, og har 16-års aldersgrense. Denne nye Smittestopp-appen har en helt ny teknisk løsning, og skiller seg fra den gamle på mange måter.

Les mer om Smittestopp på fhi.no

Informasjon om Smittestopp på ulike språk

Transport for syke til legevakt eller sykehus

Hvis du må kjøre en som er syk til legevakt eller sykehus

Råd til deg som pårørende eller god nabo må være «korona-sjåfør» for en som selv ikke kan kjøre til legevakt:  

1: Sjåføren bør være utenfor risikogruppene: Altså yngre enn 65 år og ikke blant utsatte grupper (personer med kreft, diabetes, lungesykdom etc.).

2: Hygiene: Ha god håndvask både før og etter transporten. Pasienten må være i stand til å hoste i et papirtørkle slik at det ikke dannes smitteførende dråper.

3: Avstand: Sjåfør og pasient bør ha så god avstand som mulig i bilen. Pasienten bør derfor sitte i baksetet på høyre side (motsatt av sjåføren).

4: Rengjøring med såpe/vann, og eventuelt sprit: Dette gjelder setet der den smittede har sittet, samt hele sikkerhetsbeltet, beltefestet, armlener og dørhåndtak (både utvendig og innvendig). 

Ny ordning med bil fra sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold har etablert en ordning  med egne biler for de som ikke kan reise på egenhånd eller ikke kan bli kjørt av pårørende og som kan transporteres sittende.  Transporttilbudet består av en bil med utgangspunkt i Tønsberg og denne kan bestilles av legevakten når det er behov.  

Ambulanse er forbeholdt pasienter som trenger behandling under transport.

Se informasjon om ordningen på sykehusets nettside

Besøk på helseinstitusjoner

Ta kontakt med institusjonen for å gjøre avtale om besøk.  

Se mer informasjon om besøk på bo og servicesenter her

Kontaktinfo til bo- og behandlingssentrene. 

Helsepersonells bruk av smittevernutstyr

Sandefjord kommune jobber aktivt med å forebygge smittespredning. De kommunale retningslinjene er utarbeidet i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger (Personlig beskyttelsesutstyr - FHI), og er godkjent av kommuneoverlegen.  Vi har også nært samarbeid med smittevernavdelingen på Sykehuset i Vestfold, og rådfører oss med dem dersom vi har spørsmål og problemstillinger.

Alt personell som skal undersøke, behandle eller ha nærkontakt med pasienter som har påvist Covid-19 skal ha følgende beskyttelsesutstyr på:

  • kirurgisk munnbind
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Ovenfor pasienter som ikke er smittet med Covid – 19  forholder medarbeidere seg til basale smittevernrutiner. Det er anbefalt bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan opprettholde avstand på 1 meter.

Basert på hendelser og lokale forhold kan det i enkelte situasjoner være aktuelt å trappe opp bruken av smittevernutstyr. Lokal ledelse vil da informere i dette.

Andre tiltak for å forebygge smittespredning:

  • gode rutiner for håndhygiene
  • oppfrisking av kunnskap om basale smittevernrutiner, bla ved hjelp av nettbaserte opplæringspakker
  • desinfisering av kontorlandskap på overflater, biler, nøkler, telefoner etc.redusert møtevirksomhet
  • redusert besøk
  • tilstreber at de samme pleierne i størst mulig grad besøker den enkelte pasient 

 

Reiser

Les mer om karanteneregler og reiseråd på Helsenorges nettside

Se for øvrig informasjon fra helsedirektoratet.

Nasjonale tiltak

Nasjonale tiltak innført av norske myndigheter 

Siden er oppdatert 23.2.21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?