Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste

Aktuelt fra Utviklingssenteret

Vi er i en spesiell tid. De fleste aktiviteter vi arrangerer nå er digitalt. Følg oss på vårt nyhetsbrev og facebook side for mer oppdatert informasjon.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold startet med nyhetsbrev sommeren 2020. For påmelding klikk her.

Nyhetsbrev 2020

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

 

Kommende kurs og konferanser

www.facebook.com/USHTVestfold

Om oss

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny  kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 
Fra 2017 har det vært et USHT i hvert fylke. På grunn av fylkessammenslåingene i 2020 er det nå blitt flere USHT i et fylke. I Vestfold og Telemark er det Porsgrunn som er vertskommune for USHT Telemark og Sandefjord som er vertskommune for USHT Vestfold. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Utviklingssentert i Vestfold fikk i 2020 nytt navn:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og Telemark (Vestfold)

Hovedmål:

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
  • Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).

De nasjonale satsingsområdene for 2020:

  • Eldrereformen Leve hele livet
  • Demensplan 2020

  • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, herunder klinisk observasjonskompetanse

  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Årsrapporter:

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsmelding2019.pdf

Organisering av USHT-V

Utviklingssenteret i Vestfold er administrativt og faglig samorganisert innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering, botiltak, rus og psykisk helse.

Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. USHT-V samarbeider med USHT- Telemark, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge.

Medarbeidere i USHT- V:

Ellinor Bakke Aasen, sykepleier med master, leder for USHT-V

Henriette Ruud, sykepleier & forbedringsagent, prosjektleder og faglig rådgiver             

Anita Nilo, spes.sykepleier palliasjon & veileder, prosjektleder og faglig rådgiver 

Charlotte Standeren, intensivsykepleier, prosjektleder og faglig rådgiver

Gunnbjørg Furuset, ergoterapeut med master, prosjektleder og faglig rådgiver 

Elisabeth Lohne Edvartsen, vernepleier med videreutdanning i helserett, prosjektleder og faglig rådgiver

Kaja Hvitstein-Strøm, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk, prosjektleder og faglig rådgiver

Therese Midtgaard Jensen Musikkterapeut

Postmottak

Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene:

Fag- og samarbeidsråd for USHT-V

Korona situasjon

I en krevende og spesiell tid for helsepersonell, blir vi utfordret på flere etiske dilemmaer. KS er en aktiv bidragsyter i dette arbeidet.

Les mer om satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving her:  http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving

følg gjerne på Facebook: Samarbeid om etisk kompetanseheving

Kurs og konferanser

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer flere kurs innen ulike tema.

Kommende kurs og konferanser

Presentasjoner fra  kurs og konferanser

Prosjekter

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter

Prosjektrapporter

Brosjyrer/materiell

Brosjyre, materiell, veileder

Leve hele livet

En kvalitetsreform for eldre

Fagnettverk

Fagnettverk rehabilitering

Fagnettverk funksjonshemmede

Fagnettverk psykisk helse og rus

Fagnettverk demens

Fagnettverk lindring

Ressursnettverk

Ressursnettverk for barnepalliasjon

Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

Ressursnettverk for dokumentasjon

ABC - opplæring

Læringsnettverk

Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprosjektet Vestfold og Telemark

Opplæring/kurs

Modell for implementering

Verktøy

Gevinstsrealisering

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Kontaktperson: Ellinor Bakke Aasen

Tittel: Leder USHT

Telefon: 995 61 527

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Tittel: Prosjektleder USHT

Telefon: 994 23 040

Kontaktperson: Eva Nyhus

Tittel: Fagkonsulent demens/ prosjektleder USHT

Telefon: 970 52 344

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?