Avsluttede prosjekter

Prosjekter oppstart 2020

MOBID2

Prosjekter med oppstart 2019

Barnepalliasjon og koordinering

Prosjekter oppstart 2018

Kamferhjemmet - bruk av spillteknologi

Måltidsvenn

Frie midler 2018

Pårørendekurs

Prosjekter oppstart 2016

Frie midler 2016

Prosjekter oppstart 2015

Riktig legemiddelgjennomgang

Prosjekter oppstart 2014

Helsepedagogikk - kurs

Håndhygienens dag 5. mai

Tavlemøter

Tjenesteutvikling barn og unge

Etisk kompetanseheving

Samhandling mellom fastleger og hjemmesykepleien

Tannhelse

Tid som gave - frivillighet til alvorlig syke

E- læringsprogram: Kompetansehevende tiltak i tjenesten for mennesker med utviklingshemming 

Prosjekter oppstart 2013

Dyrebar omsorg

Ferdighetssenter

Sykehjemsmedisin

Intravenøsprosjektet 3IV

Kols- kompetanseheving

Kompetanseprogrammet lindrende behandling til alvorlig syke

Korttidsplasser - en forhåndsstudie

Liverpool Care Pathway

Liverpool Care Pathway - videreføring

Læringsnettverk - sikker legemiddelbruk i sykehjem (LMG)

Musikk i omsorg

Pasient - og brukerrettighetsloven kap. 4 A

Refleksjonsgruppe til Liverpool Care Pathway

Best hjemme