Etisk kompetanseheving

Etisk kompetanseheving i Vestfold

Larvik, Stokke og Sandefjord har i samarbeid med USHT Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold  og KS utviklet en opplæringspakke for etikk-kontakter i helse- og omsorg. Opplæringen skal trygge ressurspersonene til å lede etisk refleksjon på egen arbeidsplass. De får en innføring i metoder og vektøy. Det er lagt opp til tre samlinger, en heldagssamling og to halvdagssamlinger. Den siste halvdagssamlingen blir sammen med lederne til deltakerne på kurset.

Første samling er på TML senteret i Sandefjord 6. mai 2014

Andre samling er i bystyresalen på rådhuset i Sandefjord 3. juni kl. 11.30-15.00

Tredje samling er i Larvik 16. september 2014, kl. 9-15 for lederne og 11.30-15.00 for etikk-kontaktene.

Presentasjonen til Gry Caroline Aarnes 6. mai

Presentasjonen til Leni Klakegg 16. september

Presentasjonen til Gry Caroline Aarnes 16. september

Etikkteateret Torbjørn

Gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, USHT Vestfold, Larvik kommune og KS ble Prosjekt Etikk teater (ekstern lenke) startet våren 2012.

Tanken bak er at nye virkemidler må til i formidlingen innen etikkarbeidet, og vi vet at fortellinger både engasjerer og kan gi verdifull innsikt i den flertydeligheten, det perspektivmangfoldet som ligger i et etisk dilemma. Det er mange berørte parter, mange opplevelser og mange perspektiv. Faren er entydige løsninger på etiske dilemma, fordi de er blinde for livets flertydighet.

Teater er et virkemiddel som ikke bare ivaretar, men bygger på fortellingen.

Forfatter Morten Lorentzen ble engsjert til å skrive et teaterstykke der flere etiske dielemmaer blir belyst.

Om teaterstykket

Stykket handler om Torbjørn som har begynt å glemme, han trenger hjelp og vi møter Torbjørn og menneskene rundt ham.

Tre skuespillere, Monica Hofstedt-Moe, Øyvind Angeltveit og Nina Andresen-Borud, spiller 13 forskjellige roller for å belyse saken fra ulike sider. De beveger seg frem og tilbake mellom hjemmet, omsorgstjenesten, rådhuset, medias vinkling, sykehjemmet med mer og gir oss ulike perspektiv rundt Torbjørns situasjon.

Etter skuepillet involveres publikum og det oppfordres til etisk refleksjon på bakgrunn av stykket.

Metoden passer svært godt å benytte for helsepersonell alene, og når brukere og pårørende inviteres til etisk refleksjon sammen med personal, frivillige, ledere og andre som er interessert. 

KS har utarbeidet et refleksjonsverktøy som kan bruker i forbindelse med stykket.

Pris på stykket er 16 500 kroner per forestilling + reise og diett for skuespillerne.
Kontaktperson for bestilling: Ellinor Bakke Aasen, telefon 995 61 527