Kols - kompetanseheving

USHT Vestfold har mottatt samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet " økt kompetanse om kols gjennom et strukturert undervisnings- og hospiteringsprogram".

Dette prosjektet er et del-prosjekt av prosjektet: Pasientforløp- KOLS som er et prosjekt som eies av 12K og SiV HF.

Målet er at helsepersonell i kommunene kan bidra til at KOLS-pasienter opplever trygghet hjemme slik at innleggelse på sykehus kan forhindres.

Kompetanseutvikling av helsepersonell skal utføres ved et strukturert undervisnings-og hospiteringsprogram for sykepleiere der hospitering på sykehuset er en stor del av programmet.

USHT skal bistå ressursgruppene fra deltagende kommuner med å utarbeide forslag til spredningsmodell for videre implementering av kompetansen til øvrig sykepleie personell i kommunene.

Varighet: Hele 2014

Kontaktinformasjon:

Monica Gustavsen