Kompetanseprogrammet lindrende behandling til alvorlig syke

Ble gjennomført i Vestfold fylke høsten 2010.

Bakgrunn
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), er gitt en sentral rolle i vårt fylke for å øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg.

Kompetanseprogrammet var et tilbud for alle kommunene i Vestfold, hvor kompetanseheving og godt interkommunalt samarbeid var i fokus. Helsedirektoratet bidro med midler til kompetanseheving i kommunene.

Programmet bestod av fire samlinger à tre timer. Representanter fra alle 14 kommunene, samt fra Sykehuset i Vestfold HF deltok. Prosjektleder var Eva Bratland, og prosjektmedarbeider Sidsel Riisberg Paulsen.

Kompetanseprogrammets innhold bygget på: "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen", (Sosial- og helsedirektoratet, desember 2007)

Hensikt
Å gjennomføre et standardisert kompetanseprogram for ansatte i primærhelsetjenesten i Vestfolds kommuner, med fokus på behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase.

Mål
å øke kompetansen hos personalet i primærhelsetjenesten· å øke selvinnsikt på egen faglighet gjennom etikk, refleksjon og undervisning· å motivere til økt interesse og fagutvikling innen lindrende omsorg· å øke samarbeidet internt i kommunene, på tvers av kommunegrensene, samt med spesialisthelsetjenesten.

Innhold
1. samling: Kommunikasjon og etikk
2. samling: Symptomer og tilstander
3. samling: Den døende pasient
4. samling: Pårørende

Forelesningene er samlet på en minnepenn, som alle kommunene har fått tildelt.

Bruk av minnepenn
Pennen er tenkt som et hjelpemiddel for å heve kompetansen innen lindrende behandling. Innholdet kan kopieres for bruk på alle relevante arbeidsplasser uten godkjenning fra USHT.

Pennen kan brukes til blant annet internundervisning, refleksjon og faglig påfyll.

USHT-V er ikke ansvarlig for å oppdatere minnepennen.

Innhold på minnepenn:

  • Kommunikasjon
  • Etikk og etisk refleksjon
  • Lindrende behandling i kommunehelsetjenesten
  • Lindrende behandling - mage-tarmsystemet
  • Delir, angst, depresjon, eksistensielle behov
  • Symptomer og tilstander
  • Den døende pasienten
  • Eksistensiell og åndelig omsorg for alvorlig syke mennesker
  • Pårørende
  • Sosionomens perspektiv i det tverrfaglige miljøet

Kontaktinformasjon
Sidsel Riisberg Paulsen