Korttidsplasser - en forhåndsstudie

Korttidsplasser i Sandefjord, Andebu og Stokke – en forløpsstudie for perioden 04.09.12 – 01.12.12

Studien bidro til

  • å få en samlet oversikt over hvor mange og hvilke typer pasienter som benytter seg av korttidsplassene
  • å få en systematisk telling over en lengre tidsperiode av hvor lenge pasientene oppholder seg på korttidsplassene
  • å få en oversikt over hvor pasientene kommer fra og hvor de blir utskrevet til
  • å få en bedre samlet oversikt over type diagnoser
  • å få et bilde av pasientflyten
  • å identifisere "flaskehalser" i systemet

297 pasienter var med i studiet, fordelt på 33 fra Andebu, 46 fra Stokke og 218 fra Sandefjord.

Resultater og problemstillinger (pdf)