Læringsnettverk - Sikker legemiddelbruk i sykehjem (LMG)

Pasientsikkerhetskampanjen startet i 2011, og fortsetter fra 2013 i et 5- årig program.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold v/Nygård bo- og behandlingssenter, var pilotprosjekt for kampanjens innsatsområde, -  "riktig legemiddelbruk i sykehjem". Utviklingssenteret har spredd erfaringene til andre sykehjem i Vestfold. Prosjektet har brukt læringsnettverk og implementeringsteam som metoder for å implementere tiltakspakken i sykehjemmene. 

Læringsnettverket startet opp høsten 2011 og hadde sin siste samling 28. februar 2013. 12 kommuner i Vestfold har deltatt i nettverket, og har arbeidet med implementering av kampanjens tiltakspakke på langtidsavdelinger.

Prosjektet ble avsluttet april 2013. Se sluttrapport her

Utviklingssenteret tilbyr fra november 2013 et oppfølgingsnettverk for de sykehjemmene som har deltatt i prosjektet og som arbeider videre med pasientsikkerhet, kvalitet og legemidler. Disse kommunene må utnevne en kontaktperson/superbruker som sikrer videre dialog med Utviklingssenteret om pasientsikkerhetsarbeidet.

Fylkesmannen v/helse- og sosialavdelingen har bidratt med økonomiske midler til 1 års drift av nettverket.

Kontaktperson

Henriette Ruud