Liverpool Care Pathway - videreføring

Liverpool Care Pathway, LCP, er en internasjonal anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. USHT-V har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å bistå med innføring av LCP i alle kommunene i Vestfold. Implementeringsprosjektet har vært gjennomført i perioden september 2011 – juni 2013. Se sluttrapport: LCP-sluttrapport september 2013.

Tre kommuner kom sent med i implementeringsprosjektet, og ytterligere to kommuner har pga. ulike årsaker kommet lite i gang med implementeringen i praksis.

For å sikre en grundig implementering også i disse fem kommunene, har Utviklingssenteret fått prosjektmidler fra Helsedirektorat i 2013 til et oppfølgingsprosjekt. I tillegg til midler for implementering i institusjoner og hjemmebaserte tjenester i de fem kommunene, fikk Utviklingssenteret også innvilget søknad om midler for frikjøp av ressursperson i Larvik Kommune i prosjektperioden, for implementering av LCP i hjemmetjenesten.

Kontaktperson

Sidsel Riisberg Paulsen