Musikk i omsorg

I perioden 1. januar 2012 til 31. mars 2013 ble prosjektet Musikk i omsorg gjennomført ved Utviklingssenter for sykehjem i Vestfold. Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet, under strategien ”Aktiv omsorg” fra Omsorgsplan 2015 (stortingsmelding 25).

Prosjektet har vært ledet av musikkterapeut, og har hatt to hovedfokus:

  • musikk og musikkterapi for brukere av Sandefjord kommunes dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens
  • opplæring i bruk av sang og musikk i omsorgsarbeidet for ansatte i Sandefjord kommunes institusjoner og bofellesskap for demente.

Resultatene har vist god effekt av musikktilbudet på dagaktivitetstilbudet, knyttet til mestring, trivsel og sosial kontakt brukerne imellom og mellom brukere og deres pårørende. Ansatte ved tre av institusjonene i Sandefjord kommune fikk opplæring, og det gav resultater som større bevissthet rundt musikkbruk, økt målrettet bruk av musikk i en-til-en-situasjoner og stor tilfredshet blant deltakere og ledere.

I kjølvannet av prosjektet tilbyr utviklinssenteret nå kurspakker til andre institusjoner og kommuner.

Det er laget to filmer om prosjektet, en fra hvert delprosjekt. Kontakt utviklingssenteret for å bestille filmene samlet på en DVD. Se smakebiter fra filmene:

Sluttrapport for prosjektet.

Kontaktperson: Kristi Stedje