Tannhelse

......Når tennene ikke lenger blir pusset en etter en.....

Målet med prosjektet er å utvikle gode rutiner og prosedyrer for munn- og tannstell hos utsatte pasientgrupper som får hjemmesykepleie. Prosjektet er et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og hjemmesykepleien i Sandefjord kommune.

Opplæring

Målet er å utvikle en modell for opplæring av helsepersonell i hjemmetjenesten  som skal

  • Gi god tann- og munnhygiene til eldre og syke i hjemmetjenesten.
  • Sikre at pasienter som mottar hjemmesykepleie får hjelpen de trenger for å ivareta egen tann- og munnhygiene.
  • Gi helsepersonell som er ansatt i hjemmesykepleien kunnskap og kompetanse til å vurdere pasientenes tann- og munnhygiene og på bakgrunn av denne kunne utarbeide tiltak som tar i vare pasientens behov for hjelp til dette.

Gjennomføring av prosjektet

  • BSI kartlegging av alle pasientene ble gjennomført av tannhelsetjenesten før prosjektstart og etter 8 måneder. Dette er en kartlegging av munn - og tannhelse status og hvilke tannpleieprodukter pasienten har.
  • Egenvurdering av kunnskap om tann- og munnpleie før prosjektstart.
  • Dokumentasjonen av tannpleie i pleieplanene til pasienten ble vurdert før oppstart av prosjektet.
  • Fire timers kurs om tann – og munnhygiene fordelt på to dager for medarbeidere i hjemmetjenesten.

Resultat

Mer kunnskap og økt kompetanse om munn – og tannpleie hos helsepersonell gir pasienter og brukere i hjemmetjenesten bedre munn – og tannhelse.

Dersom personalet får opplæring i munn- og tannpleie og bruker denne kunnskapen aktivt, er det mulig å oppnå svært gode resultater knyttet til forbedringer i munnhygiene.

Målinger etter 8 måneder viser at pasientene i prosjektet har fått bedre munn- og tannhelse. Helsepersonellet i hjemmetjenesten har fått bedre kunnskap og dokumentasjonen er bedre.

Rapport fra prosjektet

Undervisningen

BSI skjema

Spørreundersøkelse

Kontaktperson

Ellinor Bakke Aasen