Tjenesteutvikling barn og unge

Tilpassede tjenester

  Et prosjekt for å utvikle tjenestene til familier med funksjonshemmede barn i Sandefjord. Gjennom godt samarbeid mellom omsorgspersoner og kommunen er målet å gi et tilbud som er hensiktsmessig både i forhold til kommunenes rammer og familiene og barnas behov.

Dette skal oppnås ved å:

  • utvikle nye metoder/verktøy for kartlegging av behov
  • utvikle nye tjenester/endre eksisterende tjenester
  • samarbeide systematisk med pårørende
  • videreutvikle samarbeidsavtaler med samhandlingspartene
  • vurdere hvordan vi skal bruke omsorgslønn
  • utvikle veiledertjeneste for foreldre, skole og barnehage
  • bruke IKT, sosiale medier og velferdsteknologi som verktøy

Samarbeid med foredre og omsorgspersoner

I prosjektet blir foreldre og omsorgspersoner inviteret til komme med sitt syn på hvordan de ønsker tilbudet skal være.

Det skal i første omgang arrangeres et "Åpen plass" møte på Park hotell 26. februar. Der er alle  omsorgspersoner til barn og unge under 18 år med funksjonshemming som får omsorgstjenester i Sandefjord kommune er invitert. Denne samlingen blir lagt opp som en idedugnad for å få frem flest mulige tjesestealternativ.

Prosjektet varer i 2014.

Kontaktperson

Ellinor Bakke Aasen