Håndhygienens dag 5.mai 2014

Håndhygiene for helsepersonell i kommunale helseinstitusjoner, brosjyre 2013

Håndhygiene for helsepersonell i hjemmetjenesten og institusjoner, brosjyre 2014.

Håndhygiene for helsepersonell i boliger, brosjyre 2014

Håndhygieneundervisning  for hjemmetjenesten fra Folkehelseinstituttet 2014

Håndhygieneundervisning for institusjoner fra Folkehelseinstituttet 2014

Kunnskapsoppsummering om håndhygiene for hjemmetjenesten 2014

Kunnskapsoppsummering om håndhygiene i kommunale helseinstitusjoner 2014

Kunnskapsoppsummering om håndhygiene for boliger 2014