Refleksjonsgruppe relatert til Liverpool Care Pathway

Samtaler og et uformelt spørreskjema underveis i LCP-prosjektet avdekket behov for refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten. Les mer om LCP prosjektet.

Utviklingssenteret har fått innvilget søknad til Helsedirektoratet om tilskuddsmidler i 2013 for et prosjekt knyttet til dette: "Etablering av refleksjonsgrupper i kommunene i Vestfold". Refleksjonsgruppene er for helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende.

De to største kommunene i Vestfold har et etablert system for denne typen refleksjonsgrupper. Syv andre kommuner i Vestfold deltar i dette prosjektet, med til sammen 10 grupper.

Oppstart i november 2013 og avsluttet i 2015 med en sluttrapport

Kontaktperson:

Sidsel Riisberg Paulsen