Riktig legemiddelgjennomgang

Vi arrangerte fredag 23. januar 2015 et felles læringsnettverk for hjemmetjenesten og sykehjem i Vestfold. Temaet var riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og på sykehjem(LMG). Det ble introdusert ny tiltakspakke fra pasientsikkerhetsprogrammet (ekstern lenke).

Foredrag om extranett v/ Maria Fornes

Foredrag om pasientsikkerhetskultur v/ Anders Vege

Foredrag fra sekreteriatet for pasientsikkerhetsprogrammet v/Maren Schreiner

Presentasjon av ny tiltakspakke v/Maren Schreiner

 

Tirsdag 8. september 2015 arrangerte vi læringsnettverk for legemidler.

Presentasjon fra Sissel Andreassen, Rådgiver Helse og velferd, Horten kommune.