Fagnettverk psykisk helse og rus

Møtedatoer for 2021

  • 29.02, kl. 13:00-15:00, digital samling
  • 30.04, kl. 13:00-15:00, digital samling
  • 27.08, kl. 13:00-15:00
  • 26.11, kl. 13:00-15:00

Alle deltakere er ansvarlige for innhold og kan komme med innspill på forhånd.

Om nettverket

Et nettverk for fagområdene psykisk helse og rus for kommunene i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT Vestfold) har sammen med kommunene tatt initiativ til å opprette fagnettverket. Nettverket gir mulighet til drøfting, refleksjon over egen praksis, og erfaringsutveksling som kan bidra til bedre kommunale helsetjenester til brukergruppene. Nettverket er i tillegg til Forum for rus og psykisk helse.

  • Et dialognettverk med deltakere fra kommunene i Vestfold.
  • Deltakerne bør være mellomledere, fagledere, fagkoordinatorer eller tilsvarende i sin kommune.
  • Kommunene må selv melde inn personer og sikre forankring i egen kommune.
  • For å opprettholde kontinuitet i nettverket bør det så langt som mulig være de samme personene som møter hver gang.
Presentasjoner fra nettverksmøtene
Referat fra nettverksmøtene

Referat fra nettverkssamling psykisk helse og rus 28.02.20

Referat fra nettverkssamling psykisk helse og rus 29.11.19.pdf

Arbeidsgruppe for fagnettverket

Hilde Arntzen, Stokke

Gina Justad, Stokke

Eirin Neslow, Nøtterøy

Ellinor Bakke Aasen fra USHT