Kommende kurs og konferanser

Kurs og konferanser:

Tiltakspakke demens, halvdags samling 12. september 2023Torp konferansesenter.

 

Nettverk:

Fagnettverk demens 

Fagnettverk psykisk helse og rus

Fagnettverk lindring

Fagnettverk funksjonshemmede

Fagnettverk rehabilitering

Ressursnettverk barnepalliasjon

Ressursnettverk ferdighetstrening og simulering

 

ABC- opplæring:

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse– og omsorgstjenester, der helsepersonell er målgruppen. ABC-opplæringen er samlet som permer med ulike fagområder som er tilgjengelig både som fysiske permer og digitalt. Permene er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse etter oppdrag fra Helsedirektoratet. USHT er underleverandør og kursansvarlig for gjennomføringen.

Varigheten på ABC-opplæringen er ett år, der USHT arrangerer to fagsamlinger. Det er under opplæringen selvdrevne gruppesamlinger månedlig.

Mitt livs ABC, perm 1

Mitt Livs ABC, perm 2

Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorgsperm

Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år

Musikkbasert miljøbehandling, eldre

Demensomsorgens ABC, perm 1

Demensomsorgens ABC, perm 2

 

Læringsnettverk:

Kompetansehevende tiltak innenfor lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

 

Velferdsteknologi:

Velferdsteknologiens ABC