Kommende kurs og konferanser

På grunn av korona har kommunalsjefene i Vestfold bestemt at personell ikke skal samles på tvers av kommunegrenser. 

 

Kurs og konferanser:

Leve hele livet -Erfaringskonferanse 3. desember 2020 (utsatt)

 

Nettverk:

Fagnettverk demens 

Fagnettverk psykisk helse og rus:

Fagnettverk lindring:

Fagnettverk funksjonshemmede:

Ressursnettverk barnepalliasjon:

Ressursnettverk dokumentasjon

Ressursnettverk ferdighetstrening og simulering

 

 

 

ABC- opplæring:

Det er besluttet av kommunalsjefer at ansatte i helse og omsorg ikke skal delta på kurs og samlinger på tvers av kommunegrenser. Kurs og samlinger vil derfor foregå i hver enkelt kommune eller digitalt.

Avslutningsseminar vil gjennomføres som en e-lærings kurs.

Behovet for oppstart av nye permer kartlegges i samarbeid med kommunene og hvordan det kan gjennomføres. Informasjon oppdateres fortløpende.

Mitt livs ABC

Vil bli holdt digitalt

Demensomsorgens ABC

Vil bli holdt digitalt

ABC musikkbasert miljøbehandling

 

ABC aldring og omsorg

 

Læringsnettverk:

Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

Den siste samlingen vil bli gjennomført i hver kommune. 

Dato for Sandefjord er: 28. oktober

 

Velferdsteknologi:

Velferdsteknologiens ABC