Pågående prosjekter

Klinisk observasjonskompetanse

Med "andre" briller

Ernæring og matkort

Spillteknologi som undervisning innen ernæring

Pårørendekurs til foreldre med krevende omsorgsoppgaver

Elektronisk palliativ plan

Barnepalliasjon og koordinering

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

"Et styrket felleskap" - frivillighetssatsning

Veiledende planer