Pågående prosjekter

Aktiv med musikk

Klinisk observasjonskompetanse

Med "andre" briller

Sunne valg, sunt liv

Spillteknologi som undervisning innen ernæring

Pårørendekurs til foreldre med krevende omsorgsoppgaver

Elektronisk palliativ plan

Barnepalliasjon og koordinering

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

"Et styrket felleskap" - frivillighetssatsning

Veiledende planer