Spillteknologi som undervisning innen ernæring

I stortingsmeldingen Leve hele livet blir det beskrevet at en av hovedutfordringene i forhold til feil- og underernæring er at det er manglende systematisk oppfølging. Helsedirektoratet   har faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring   fastslått konkrete mål for kartlegging av ernæringsstatus og foreslått tiltak for systematisk kartlegging og oppfølging.

Erfaringer fra lokale forbedringsteam har vist at risikovurderinger av ernæringsstatus i   helse- og omsorgstjenesten blir ikke i tilstrekkelig grad utført systematisk. Det er derfor behov for å fortsette nødvendige kompetanseheving innenfor fagområdet ernæring.

I 2019 har USHT-V jobbet videre å utvikle en ide fra 2018 om spillteknologi kunne være en læringsplattform for   e-læring i ernæringsarbeid. Det er utviklet en demo for spillet og har vært   videreutviklet et spill som skal testes ut i kommuner.

USHT-V har samarbeider med et eksternt selskap i dette prosjektet og ble fra oppstart finansiert av Helsedirektoratet og videreutviklingen er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Løsningen er en app kalt "Kamferhjemmet” og kan nedlastes til mobil som iOS, Android og til PC.

Det er valgt å bruke screeningverktøyet MUST i spillprogrammet som Helsedirektoratet   anbefaler helse- og omsorgstjenesten å bruke.

Første demo av løsningen kan sees på denne presentasjonsfilmen:

https://vimeo.com/313123614

Passord: must

 

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Henriette Ruud

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?