ABC

ABC- opplæring er utviklet av aldring og helse som utviklingssentrene fasiliterer

ABC- opplæring

ABC- opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC- grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC- bevis fra aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Opplæringen innebærer at deltakerne leser temaheftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC- grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år, med to ABC- seminarer inkludert, ett ved oppstart og ett midtveis i permen.

Permene koster kr. 450 per stk og dekkes av arbeidsgiver.

Skal du melde deg på en ABC-perm så ta kontakt med din ABC-kontakt i din kommune:

Larvik:  kristin.skalleberg@larvik.kommune.no

Færder:  kariann.fredriksen@faerder.kommune.no

Horten:  bente.Odegaard@horten.kommune.no

Tønsberg: sunniva.dahl.thorsen@tonsberg.kommune.no

Sandefjord:  charlotte.vidum.standeren@sandefjord.kommune.no

Holmestrand: nancy.junita.fosaas@holmestrand.kommune.no

Ansvarlig fra USHT- Vestfold er Henriette Ruud