Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) arrangerte i 2019-2020 læringsnettverk for ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming.

Det planlegges oppstart av et nytt læringsnettverk for kommunene i Vestfold med det samme tema høst 2021.

Dette læringsnettverk vil bestå av tre samlinger over en periode på 9 måneder. Teamene melder seg på samlet og arbeider med implementering av tiltak før, under og etter samlingene.

Målgruppe: Helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming i kommuner i Vestfold

Kontaktperson: Henriette Ruud, hru@sfjkom.no