Aktivitetsbasert fordeling

Det er politisk vedtatt at aktivitetsbasert finansiering (også kalt innsatsstyrt finansiering) skal implementeres i hjemmetjenesten og i institusjonsdriften i kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Dette vil trolig skje fra 2021.

Hva er aktivitetsbasert finansiering?

Fram til 2019 har Sandefjord kommune hatt rammebasert finansieringsmodell. Det vil si at hver avdeling har en fastsatt økonomisk ramme. Denne endres ikke automatisk dersom aktiviteten og behovet endres. 

Ved innsatsstyrt finansiering følger pengene oppgavene. Jo høyere aktivitet/tjenesteomfang og jo mer ressurskrevende brukere en avdeling/enhet har, jo mer penger får avdelingen/enheten. Hvis aktiviteten reduseres får avdelingen/enheten mindre penger. Leder må styre etter endret behov og økte/reduserte midler.

Prosjektorganisering

Utredning og implementering av aktivitetsbasert finansiering i HSO er prosjektorganisert. Prosjektgruppen består av enhetsleder HSO økonomi og service (prosjektleder), enhetsledere fra berørte seksjoner, teamleder tjenestekontoret, IPLOS-ansvarlig og økonomirådgiver. Styringsgruppen består av prosjektdeltagernes ledere, samt kommunalsjef, økonomisjef og fagforeningsrepresentant. 

Finansieringsmodellen skal testes ut i deler av driften før den (dersom testimplementering er vellykket) implementeres i aktuelle tjenesteområder i HSO.

Hvorfor endre finansiseringsmodell?

Et av målene med aktivitetsbasert finansiering er en mer rettferdig fordeling av midler. Når pengene følger brukere skal bruker få nødvendige tjenester uavhengig av arbeidsmengden i avdelingen/enheten.

Med aktivitetsbasert finansiering ønsker man også å tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom folkevalgte og admininstrasjon. I en aktivitetsbasert fordeling skiller man mellom årsakene til eventuelle økonomiske avvikt. Aktivitetsavvik er et høyere samlet tjenestebehov enn budsjettert. Dette er et politisk ansvar. Effektivitetsavvik får vi hvis hver tjeneste/aktivitet koster mer å produsere enn budsjettert. Dette er et administrativt ansvar.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?