Jobbe hos oss

Ledige stillinger

Se våre ledige stillinger

 

Se denne veiledningen hvis du opplever problemer med å fylle ut og sende inn søknad.


Kun for ansatte: 
Internt utlyste stillinger er først og fremst for å ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett. Alle ansatte i kommunen kan søke, men de faste ansatte som søker med fortrinnsrett skal vurderes først. 

Se våre internt utlyste stillinger

Velkommen som jobbsøker!

Sandefjord er en attraktiv kommune med ca. 60 000 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og rekreasjonsområder. Stabilitet, samarbeid og gode løsninger gjør Sandefjord kommune til en god arbeidsplass for ca. 5 000 ansatte.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Karriere og utvikling

Sandefjord kommune er en stor organisasjon med varierte tjenester og oppgaver innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivå, og innenfor ulike fagfelt i organisasjonen. Alle ansatte kan søke om stipend til videreutdanning som er relevant for kommunen.

Sandefjord kommune anser godt lederskap som grunnlaget for gode leveranser av kommunens tjenester. Vi har derfor stort fokus på lederutvikling, ledelsespraksis og ledelsessystemer.

Kommunen som arbeidsgiver

Sandefjord kommune er organisert etter en tradisjonell hierarkisk struktur, med fem kommunalområder i tillegg til sentraladministrasjonen bestående av assisterende rådmann, organisasjons- og HR området, økonomiområdet, prosjekte digitalisering og nye løsninger. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Organisasjonskartet til Sandefjord kommune

Jobbmuligheter i de ulike kommunalområdene

Møt våre ansatte

Ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har utrolig mange flotte og dyktige medarbeidere som gir tjenester til kommunens innbyggere. Her viser vi et knippe bilder av ansatte i daglig arbeid.

Møt våre ansatte

Lærling i Sandefjord kommune

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen i en eller flere av kommunens arbeidssteder. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fagprøve.

Sandefjord kommune er en godkjent lærebedrift innen flere fag:

 • helsearbeider
 • ikt-service
 • service-elektroniker
 • institusjonskokk
 • barne- og ungdomsarbeider
 • prosess- kjemi
 • anleggsgartner
 • vei- og anlegg
 • bilmekaniker, lette kjøretøy

Vi kan tilby

 • lærekontrakter og opplæringskontrakter
 • midlertidig ansettelse i Sandefjord kommune som lærling/lærekandidat i to år
 • lønn under utdanning
 • trivelige arbeidsplasser med godt læringsmiljø
 • ledere med faglig pedagogisk bakgrunn, dyktige instruktører og veiledere.

Du kan søke læreplass i Sandefjord kommune hvis du er elev med

 • to år på yrkesfaglig studieretning og med rett til treårig videregåenede utdanning
 • bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2
 • lite fravær og bestått i alle fag.

Kommunen prioriterer søkere innen helsearbeiderfaget og med hjemstedadresse i Sandefjord. Elever som tilhører andre kommuner, kan søke læreplass og vil få tilbud hvis det er ledig kapasitet. Dette gjelder også elever som har brukt opp retten sin på treårig videregående opplæring.

Søknadsfrist: 1. mars.

Læreplass søkes via MinId på www.vigo.no og www.okos.no

For mer informasjon ta kontakt på telefon 33 41 62 16

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Lønn, pensjon, lån og forsikring

Alle ansatte i Sandefjord kommune er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen og kommunens egne grunnlønnsplasseringer angir lønnsplassering.

Som ansatt i Sandefjord kommune er du medlem i Sandefjord kommunale pensjonskasse, som har en av markedets beste pensjonsordninger. Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver (med ca. 10 % av lønnen) og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med pensjonspremie tilsvarende 2 % av lønnen. Disse pengene går med til å bygge opp egen pensjon og andre medlemsfordeler.

Som medlem i Sandefjord kommunale pensjonskasse har du også mulighet til å låne til egen bolig med gunstige vilkår.

Som medarbeider i Sandefjord kommune er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidet.

Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring. Kommunen tilbyr også en meget gunstig, frivillig ulykkesforsikring i fritiden.

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Sandefjord kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres. Dette er de hyppigst brukte:

 • Som hovedregel er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Dette gjelder for tjenester som kan gjennomføres med dagarbeidstid.
 • Ukentlig arbeidstid på 35,5 timer gjelder i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 6.00 og/eller minst hver tredje søndag og ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
 • Ukentlig arbeidstid på 33,6 timer gjelder for helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

Lærerne har egen arbeidstidsavtale.

Fleksitid

Som ansatt i Sandefjord kommune har man mulighet til å tiltre en fleksitidsordning der forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder hovedsakelig stillinger hvor arbeidet utføres på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan man selv styre arbeidstiden innen gitte rammer.

Arbeidsmiljø

Sandefjord kommune anser helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens medarbeidere, samt for å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere.

Kommunen avsetter velferdsmidler for å bedre- og ivareta arbeidsmiljøet.

I Sandefjord kommune gjennomfører vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle kommunens ansatte. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år og følges opp i hver enkelt avdeling.

Sandefjord kommune er en IA-bedrift.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsen AS er Sandefjord kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, og både medarbeider og arbeidsgiver kan kontakte dem.

Hovedkontakt: Trude Eikenes

Telefon: 33 13 75 00

Døgnåpen kriseassistanse:
Dagtid: 33 13 75 00
Kveld/natt: 22 96 50 35

Adresse avd. Sandefjord:  Nedre Movei 4, 3215 Sandefjored
Adresse avd. Stokke:        Borgeskogen 7, 3160 Stokke


E-post: trude.eikenes@bedriftshelse.no

Nettsted: www.bedriftshelsen.no

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

 • systematisk HMS arbeid
 • sykefravær
 • arbeidshelse
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • rus og avhengighet
 • krisehåndtering
 • kurs
Bedriftsidrettslag

Sandefjord kommunes bedriftsidrettslag er Vestfolds største, og gir mange muligheter til både fysiske og sosiale aktiviteter. Bedriftsidrettslaget har egne timer på treningssenter og i rådhusets gymsal med profesjonelle instruktører. Det er treningsgrupper innen golf, fotball, klatring, skyting, håndball, volleyball med mer.

I tillegg arrangerer laget turer og sosiale sammenkomster som skitur til Norefjell, brevandring i Jostedalen, fiskekonkurranse og ulike fester for lagets medlemmer. Alt i et hyggelig og ivaretakende miljø!

Kunstforening

Som ansatt i Sandefjord kommune har du mulighet til å bli medlem av de kommuneansattes kunstforening. Kunstforeningen kjøper årlig inn et antall kunstverk tilsvarende en tredjedel av foreningens medlemstall. Vinnerne av loddtrekningen velger fritt blant alle kunstverkene etter en uttrukket rekkefølge. Hvert tredje år mottar alle medlemmene et kunstverk.

Kontakt oss

Trenger du hjelp eller har spørsmål i forbindelse med ledige stillinger, søknadsskjema eller ønsker annen informasjon, bistår vi gjerne. Kontakt publikumsmottaket på telefon 33 41 60 00.

Ved behov for teknisk support når du søker så kan du kontakte Sandefjord kommunes helpdesk på telefon 33 41 90 90 i tiden mandag til fredag fra 0830 - 1530.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?