Helse, sosial og omsorg

Jobbmuligheter i helse, sosial og omsorg

Jobbmulighetene innenfor helse, sosial og omsorg fordeler seg over syv seksjoner; bo- og behandlingssentre, bolig og aktivitet, boligkontor og tjenestekontor, NAV, psykisk helse og rus, Sandefjord medisinske senter og senter og hjemmetjenester samt stab.

Helse, sosial og omsorg er det største kommunalområdet med ca. 2500 ansatte. Vi er en målrettet organisasjon med ansvarsbevisste medarbeidere som gjennomfører det vi har bestemt oss for. Vi er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Utviklingssenteret er pådriver for fag- og tjenesteutvikling, praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, for kompetanseutvikling hos ansatte og tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene.

Hos oss jobber mange yrkesgrupper og noen kan nevnes; helsefagarbeidere, sykepleiere, sosionomer, ergo- og fysioterapeuter, hjemmehjelpere, renholdere, kjøkkenmedarbeidere, vaktmestre, barnevernspedagoger m.fl.

Søk på ledige stillinger og bli en av oss!