Kunnskap barn og unge

Jobbmuligheter i kommunalområdet for kunnskap, barn og unge

Kommunalområdets målsetting er å legge forholdene til rette for at alle i barnehage og skole skal oppleve tilhørighet og mestring. Innenfor kunnskap barn og unge finnes ulike stillinger fordelt på kommunale barnehager, skoler, barnehagemyndighet, helsestasjon, barnevern, PPT, voksenopplæring og stab. Sandefjord kommune omorganiserer kommunalområdene, så det kan bli justeringer. 

Kunnskap, barn og unge har ansvar for tjenester til barn og unge opp til 18 år. Hos oss jobber mange yrkesgrupper og noen kan nevnes; barnehagelærere, lærere, ergo- og fysioterapeuter, helsesykepleiere, barnevernspedagoger m.fl.