Miljø og plan

Jobbmuligheter i kommunalområdet Miljø og plan.

Kommunalområdet Miljø og plan har oppgaver med stor bredde - alt fra brann og ulykkesforebygging, forvaltningsoppgaver til drift og vedlikehold av infrastruktur. Innenfor disse områdene sysselsetter etaten 130 kvinner og 170 menn.

Som ansatt vil du få mulighet til varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet i arbeidet. Oppgavene innebærer også mye kontakt med både kunder og andre deler av kommunens virksomhet. For en del av virksomheten vil det også være mye kontakt med ulike leverandører ved kjøp av tjenester i store og mindre prosjekter.