Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Gjennomføringen skjer i tråd med råd og retningslinjer fra FHI.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Det vil bli gitt god informasjon til alle som skal få tilbud om vaksine.

Brev og brosjyre om koronavaksinering er sendt til alle innbyggere over 85 år. Samme informasjon vil bli sendt til innbyggere over 65 år i løpet av uke 4.

Sandefjord kommune har brukt helt korrekt utstyr til koronvaksineringen

I lys av riksnyheter om bruk av feil utstyr i noen kommuner vil vi opplyse om at vi i Sandefjord helt fra første vaksine har brukt korrekt utstyr.  Vi har utført vaksinering nøyaktig etter anbefalinger fra produsent.

Vaksinasjon - uke for uke

Uke 4  (25. - 31. januar)

Kommunen mottar omtrent 200 doser med koronavaksine. Innbyggere som er 85 år eller eldre kan bestille time på vår vaksinetelefon: 33 41 60 50. Telefonen er betjent mandag 25.01, fra kl. 08 til 15.

Vaksineringen foregår onsdag 27. januar i Bugården ishall, Stadionveien 13. Kun de som har fått time, skal møte opp på vaksinestasjonen. 

 Kart som viser hvor ishallen ligger

Parkering er gratis. Nærmeste busstopp er Sandefjord videregående skole, ca. 400 meter fra ishallen. Ring 177 for ruteopplysninger. 

Det ble sendt ut brev og brosjyre om koronavaksinering til alle innbyggere over 85 år torsdag i uke 3. Samme informasjon vil bli sendt til innbyggere over 65 år i løpet av uke 4.

Uke 3

346 vaskinedoser ble satt i uke 3. Vaksinasjon for innbyggere over 85 år ble gjennomført på Møylandsenteret i Andebu og på Engveiensenteret i Stokke. 71 hjemmetjenestebrukere ble vaksinert i eget hjem etter utvalgte kriterier for hjemmevaksinering. Vel 70 doser koronavaksine gikk til utvalgt helsepersonell.

Uke 2

Alle beboere på sykehjem, samt i bofellesskap for demente, fikk tilbud om vaksine i uke 1 og 2.

Inntil 20 prosent av vaksinene i januar kan brukes på helsepersonell. Personell som er i direkte kontakt med pasienter, samt personell som det er vanskelig å erstatte, blir prioritert. Det vil si at legevakt, fastlegekontorer og hjemmetjenesten får tilbud om vaksiner først. Vel 50 doser ble gitt til helsepersonell denne uken.

Uke 1

Sandefjord kommune mottok 205 doser, men klarte å få ut seks doser av de fleste glassene. Dermed fikk 240 personer fra gruppe 1 i prioriteringsrekkefølgen sin første dose av vaksinen.

Det er beregnet fem doser i hvert glass, men etter FHIs anbefaling fra 31.12.20 kan det, med begrenset svinn ved de fem første dosene, være nok igjen til en sjette vaksinedose.

Aase var den første i Sandefjord kommune som fikk koronavaksine.

Vaksinasjonstall

Uke Antall
3 346
2 259
1 240

Spørsmål og svar om vaksinering i Sandefjord 

Når kan jeg regne med at det er min tur til å ta vaksinen?

Det er særlig to forhold som avgjør når du får tilbud om vaksine:

Antallet vaksiner som Norge og Sandefjord får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine. Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant, slik at de kan bestille tid for vaksine. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke tid.Siden tilgangen på vaksiner er begrenset, og kommunen ikke får vite antallet doser som blir tildelt før fem dager i forveien, er det ikke mulig å tidfeste når den enkelte innbygger vil få tilbud om vaksine. Det er også vanskelig å gi et anslag, siden mengden avhenger både av produksjonshastighet og antall godkjente vaksiner. Jo flere vaksiner som godkjennes, jo raskere kan vi forvente å kunne tilby flere vaksiner.

Hvordan vet jeg når det er min tur?  

Først må du vite hvilken gruppe du tilhører og hvor din gruppe er plassert i henhold til prioriteringsrekkefølgen.

Når du vet hvilken gruppe du er en del av, kan du følge med på når denne gruppen står for tur. Informasjon om dette blir gitt i flere kanaler:    

  • SMS-varsel (til de som er registrert mobilnummer i eget navn)
  • Kommunens hjemmeside
  • Innbyggerappen "Sandefjord innbygger"
  • Annonser i lokalavisen. 
Må jeg bestille vaksinetime eller får jeg tildelt time av kommunen?

Du må selv bestille time for vaksinering. Kommunen gir ikke beskjed til den enkelte innbygger, men sørger for å informere om når det er din tur i henhold til prioriteringsrekkefølgen.

Hvordan bestiller jeg vaksinetime?

Når det er din gruppe som står for tur, må du selv bestille vaksinetidspunkt. Dette kan du gjør på to måter:

  • Ved å ringe vaksinetelefonen: 33 41 60 50 (bemannet 8-15 på hverdager)
  • Ved å bestille på nett. Dette bestillingsalternativet vil åpnes når tilgangen på vaksiner blir større.
Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan komme til avtalt time? 

Dersom du ikke kan møte som avtalt kan du ringe 33 41 65 80 .

Hvor foregår vaksineringen? 

Beboere på sykehjem og omsorgsboliger blir vaksinert av personalet der de bor. For eldre som mottar hjemmetjenester og ikke kan transporteres til vaksinested, blir vaksinen gitt i eget hjem. For øvrige personer i prioriterte grupper, vil vaksineringen i hovedsak foregå i Bugården ishall. 

Adressen til Bugården ishall er Stadionveien 13 (ved siden av svømmehallen)Parkering er gratis. Det er  mulig å kjøre opp til ishallen og slippe av passasjerer, men selve parkeringsplassen er ca. 100 meter fra ishallen. HC-parkering er nærmere, like ved siden av svømmehallen.Nærmeste busstopp er Sandefjord videregående skole, ca. 400 meter fra ishallen. Ring 177 for ruteopplysninger. Vaksinelokaler og den praktiske gjennomføringen for resten av den voksne befolkningen, vil det bli gitt nærmere informasjon om på et senere tidspunkt.

Når og hvor skal jeg ta vaksinedose to?

Dose nr. 2 skal tas på samme sted og samme tid etter 21 dager. Blir du syk og ikke kan møte etter 21 dager, kan du ta andre dose litt senere.Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen for å booke tid. Det opereres heller ikke med ventelister.  

Vil det bli tilbud om vaksinering andre steder enn i ishallen, som f.eks. i Stokke og Andebu?

Ishallen vil være hovedvaksinasjonsstedet, men andre lokasjoner kan også være aktuelle. I uke tre ble det for eksempel vaksinert på Møylandsenteret i Andebu og på Engveiensenteret i Stokke for eldre over 85 år. Alternative vaskinelokaler vil bli annonsert i lokalavisen og i kommunens egne kanaler, som her på hjemmesidene. Bruk av flere vaksinelokaler vil blant annet være avhengig av hvor mange vaksiner som skal settes til enhver tid. Med få vaksiner vil det være lite hensiktsmessig å ha mange vaksinesteder. 

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig.

Vil det settes opp egen transport til vaksinasjonslokalet?

Nei.Transporttjenesten fra frivilligsentralen kan ikke benyttes da flere av sjåførene selv er i risikogruppene. For de som ikke kan benytte egen bil eller bli kjørt av familie eller venner, kan taxi eller buss være et alternativ. Nærmerste bussholdeplass er ved SVGS noen hundre meter fra ishallen. Husk å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernsråd og regler for transport. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. De som bor i sykehjem og de aller eldste får tilbud først. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. 

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Les mer om prioriteringsrekkefølgen, og antall personer i disse gruppene tilhørende Sandefjord kommune.

Hvorfor blir eldre prioritert?

- De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.   - Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. - Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) - Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. - Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Skal helsepersonell prioriteres?

Det er bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres parallelt med gruppe 1 og 2. For øvrig er det de definerte risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.  Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Hva med barn og ungdom som har underliggende sykdommer og dermed også er i risikogruppen. Hvorfor er ikke de prioritert?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Helsemyndighetene anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.    

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen.Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke.Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. 

Hvordan virker denne vaksinen? 

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned i kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling. 

Hvor godt og hvor lenge virker vaksinen? 

Vaksinen beskytter mot sykdom som skyldes det nye koronaviruset. Allerede en uke etter andre dose, hadde rundt 95% av de vaksinerte i studiene fått beskyttelse (tall for Pfizer-vaksinen. Studier fra undersøkelser med vaksinene fra Moderna og Astra Zeneca viser også gode resultater). For de aller eldste er det lite data. Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer, men det er sannsynlig at den varer i minst seks måneder, antagelig lenger. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. Vi vet heller ikke hvor godt vaksinen hindrer smittespredning. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge gjeldende smittevernråd. Det er alltid lite data om effekt over lang tid på nye vaksiner.  

Hvilke bivirkninger har vaksinen?  

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager.De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. 

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger? 

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no 

Hva betyr det at vaksinen har fått betinget godkjenning? 

Denne koronavaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Legemiddelmyndighetene har gitt vaksinen en betinget godkjenning. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert. 

Hvilke vaksiner har jeg tatt? 

Når du får koronavaksine blir dette registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Opplysningene finner du på helsenorge.no under "Vaksine".

Kan jeg ta vaksinen i Sandefjord hvis jeg er folkeregistrert i en annen kommune?

Ja det kan du.  Da må du følge med på informasjon som blir lagt ut på våre hjemmesider slik at du ser når det er din gruppe som skal vaksineres. 

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, men det anbefales å vente minst 3-4 uker etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen.

Skal jeg ta vaksinen hvis jeg er i karantene?

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. Du behøver ikke å teste deg før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner.

Bør jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammende?

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt etter første dose, før jeg har tatt dose to?

Da kontaktes du av smittesporingsteamet og du vil få råd og oppfølging via dem.

Finnes det noen måte å sjekke at vaksinen har gjort meg immun?

Det er ingen sikre metoder for dette ennå.

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvertfall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

Hvordan kan vi vite at vaksinen er sikker og trygg når den er utviklet så raskt? 

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Les mer om godkjenning av vaksiner på FHI sine nettsider.

 Hvor stor andel av befolkningen regner dere med vil takke ja til vaksine?

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine.

Finnes det alternative måter å ta vaksine på enn med sprøyte?

Nei.

Hvorfor er det nødvendig å ta vaksinen hvis jeg ikke er i en av risikogruppene for å utvikle alvorlige symptomer?

Å være i en risikogruppe vil si at du har en høyere risiko enn andre for alvorlig sykdom, mens de som ikke er i risikogruppene har en mindre risiko for dette. Ingen kan likevel være sikre på at de ikke får alvorlig sykdom. Det kan også være at vaksinen reduserer din evne til å spre viruset videre.

Hvilke koronavaksiner har/vil vi få i Norge og hva er forskjellen på dem?

Det pågår utprøving av en rekke vaksiner mot covid-19. Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – uten at det skal gå på bekostning av krav til dokumentasjon. For nærmere informasjon se legemiddelverkets nettsider.

Når flere vaksiner har blitt godkjente, kan jeg da velge hvilken vaksine jeg ha?

Nei, i hvert fall ikke så lenge det er de prioriterte gruppene som vaksineres.

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Det er ikke bestemt enda. 

Prioriteringsrekkefølge

Les mer om prioriteringsrekkefølgen, og antall personer i disse gruppene tilhørende Sandefjord kommune.

Smittevernrådene gjelder fortsatt  

Selv om vaksineringen nå kommer igang, så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. 

Derfor må vi fortsette med:

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de vi bor sammen med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på mange ulike språk kan du finne på denne nettsiden.

Brief information in serveral languages from the Norwegian Institute of Public Health about the vaccine against COVID-19 (coronavirus) is available on this website.

Mer informasjon om koronavaksine

Les mer på helsenorge, på regjeringens sider og hos FHI.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?