De grønne turene

De grønne turene er lagt opp for å skape trivsel og inspirere til å ferdes ute. Sitat fra en aktiv turgåer: «Grønne turer er kortreist lykke!»

Fra grønn tur på Kjempås - Stiåsen i Kodal i sesongen 2022 Ingunn Sjue

Vinnerbilde fra instagramkonkurransen #gronntur2022. Vi gratulerer Ingunn Sjue med et flott bilde.

Høstkveld torsdag 16. november kl. 19.00

Folkeakademiet Andebu inviterer tradisjonelt til høstkveld i samarbeid med Andebu idrettslag, Andebu fortidslag og Sandefjord kommune. Premier for de grønne turene blir delt ut på denne hyggelige kvelden på Andebu menighetshus.

Turene 2023

Sesongen for grønne turer er avsluttet for i år. Takk til frivillige, grunneiere og takk til alle som har gått tur.

Avtalene om rett til merking er for avtalt sesong, dette gjelder både i terrenget og digitalt.

Ferdselen og oppholdet må skje på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er ute for å nyte natur og friluftsliv. Husk pliktene du har når du benytter deg av allemannsretten, og ta hensyn til naturen. 

Oppmerksomhet til deltakere på grønne turer

Turgåere kan bruke folderen, og skrive inn kode på hver tur. Går du minst sju av turene kan du sende inn svarslippen fra folderen innen 1. oktober. Da blir du  med på trekning av en oppmerksomhet som er sponset av Andebu sparebank. Trekning skjer i november. Vi tar kontakt med vinnere.

Bilder på Instagram #gronntur2023

Ta et bilde fra turen din og del med andre på Instagram med #gronntur2023. Da kan du vinne en fullt utstyrt tursekk. Det er blitt en hyggelig tradisjon at vinnerbildet pryder hjemmesida og forsida på programmet neste  sesong.
Andebu Sparebank er ansvarlig for instagramkonkurransen, og bildepremien annonseres. Det var tilsvarende konkurranse tidligere år, se: #gronntur2022, #gronntur2021, #gronntur2020, #gronntur2019 eller #gronntur2018.

Takk til grunneiere og frivillige

Vi takker frivillige som tilrettelegger turer. Grunneiere fortjener også en stor takk for velvilje slik at det kan merkes på nye og interessante steder.

Planlegging av grønne turer 2023 Inger Line Birkeland

Før turfolket kan følge ei merka løype, er det frivillige som jobber slik at traseen er merka og avtaler i orden. Her er fra planleggingsmøte tidligere i år.

Bakgrunn

Prosjektet De grønne turene startet i tidligere Andebu kommune i 1993. Samarbeidet mellom frivillige entusiaster, grunneierne og kommune fortsetter.

I 2022 var det 30-årsjubileum for de grønne turene! Tur 5 Kjempås – Stiåsen i 2022, var starten på de grønne turene for 30 år siden. 60 personer deltok på  jubileumsmarkering med felles vandring søndag 24. april. Det var hilsen fra ordfører og orientering ved Magnar Jacobsen før start. 

Jubileumstur - Kjempås 24.4.2022 Inger Line Birkeland

 

91 svarslipper er mottatt og var med i trekning av deltakerpremier på høstkvelden 16. november 2023.  I 2022 mottok vi 90, 2021 - 140 og i 2020 mottok vi 154 svar. Gjestebøker plasseres i terrenget, slik at turfolket kan signere når de passerer postkasser med turbøkene. Her får vi ofte hyggelige hilsener til frivillige som merker turer, eller praktiske råd. En turgåer skriver: "Vi søkte skogens ro, og fant den :))i får også kommentarer som "Vi søkte skogens ro, og fant den. For å unngå smittespredning kunne vi ikke plassere ut slike bøker i 2021 og 2020.

De grønne turene er et flott folkehelsetiltak. Innbyggere og besøkende blir inspirert og får motivasjon og god anledning til å bli godt kjent i hele kommunen. For å sitere en aktiv turgåer:  «Grønne turer er kortreist lykke!»

Flere turgåere har sendt inn hyggelige hilsener sammen med sine svarslipper. Spesielt hyggelig er det at så mange takker de som sørger for å merke de grønne turene på frivillig basis.

Turene er utarbeidet og merket av turentusiaster i Andebu, Høyjord, Kodal, Sandefjord og Stokke i samarbeid med idrettslag, Sandefjord Turistforening, DNT Tønsberg og omegn og Sandefjord kommune.

Som et bli kjent opplegg for tre kommune som skulle bli en, var Stokke og Sandefjord innlemmet fra 2016. I 2017, det første året som «nye Sandefjord kommune» hadde De grønne turene 25-årsjubileum.