Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha:

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet.

Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. 

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om serveringsbevilling         Søk om skjenkebevilling

Ansvarlig vertskap

Krav om ansvarlig vertskap

Sandefjord kommune krever at alle skjenkesteder deltar på kurset Ansvarlig vertskap. Styrer og stedfortreder må delta på kurset innen ett år etter at bevillingen er gitt.

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Neste Ansvarlig vertskaps arrangeres høsten 2018

Krav om E-læringskurs

Alle ansatte som skal skjenke alkohol, må ta e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben. Medarbeidere som er ansatt før 30. september 2017, må ta kurset innen 1. april 2018.

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

 Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider.

 Søke om enkeltarrangementer

Enkeltarrangement med alkoholservering

Kommunen kan gi skjenkebevilling både for lukkede og åpne enkeltarrangementer. Du må sende søknad senest 3-4 uker før arrangementet.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Utvidet skjenkebevilling

Kommunen kan også gi utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling.

Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

Styrer og styrers stedsfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om salgsbevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. 

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante lover og regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Prøven skal besvares elektronisk.

Neste prøver

Andre halvår 2018:

 • 15. august
 • 12. september
 • 17. oktober

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 90 minutter

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger. Disse får du utlevert før prøven

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

 Meld deg på ETABLERERPRØVEN her


Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

Pensum til etablererprøven

Læremateriell til etablererprøven kan kun bestilles fra vinn.no.

Kunnskapsprøver for salgs- eller skjenkebevilling

Kunnskapsprøvene for salgs- og skjenkebevilling avholdes på samme dag.

Prøvene besvares elektronisk.

 Neste prøver

Andre halvår 2018:

 • 15. august
 • 12. september
 • 17. oktober

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 60 minutter

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

 Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

 Meld deg på KUNNSKAPSPRØVEN her

Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling
Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Kurs og prøve

 • 09.10.2018 - Kurs og prøve i alkoholloven for salgs- og skjenkebevilling (kunnskapsrøven)
 • 10.10.2018 - Kurs og prøve i serveringsloven (etablererprøven)

Kursstart kl. 09.00 begge dager

Prøvestart ca kl. 12.30 begge dager

Påmelding innen 28.09.2018

Påmelding

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 08.45

Pris: 1200 kr pr. deltager (inkluderer enkel lunsj)

Det forutsettes minimun 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

 NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp til kurset.

Meld deg på KURS OG PRØVE her

Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Læremateriell kan kun bestilles fra vinn.no.

Rapporter omsetning av alkohol

Omsetningsoppgave for skjenkebevillinger

Omsetningsoppgave for salgsbevillinger

Frist for innrapportering er 25. mars 2018.

Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstider søknad om salgs- og skjenkebevilling

Åpnings- og skjenketider

Salg- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:

 • Fra 06.00 til 20.00 hverdager
 • Fra 06.00 til 18.00 dager før søndager og helligdager
 • Fra 06.00 til 15.00 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften

Åpnings- og skjenketider i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Russearrangementer og andre selskaper

Det er forbudt å drikke og servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vederlag på sted som normalt benyttes til offentlige møter, fester, utsillinger eller andre tilstelinger jf. Alkoholloven § 8-9 nr.4. 

Krav til arrangementet
 • Russearrangement må søke om skjenkebevilling på lik linje som andre enkeltanledninger.
 • Bevillingssøker må utnevne en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Disse personene må være over 20 år.
 • På arrangement med over 500 deltakere må styrer eller stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Søknaden avgjøres av kommunen i samarbeid med politiet. Det legges vekt på politiets vurdering av arrangementet.
 • Søk i god tid -  det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Alkoholpolitisk handlingsplan

Mer informasjon om temaene ovenfor finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Tobakkssalgsregister

Det er registreringsplikt for virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater fra 1.januar 2018. 

Registreringen gjør du i Tobakkssalgsregisteret.

Kommunen skal føre tilsyn med salg av tobakk. Alle salgssteder må betale en årlig avgift.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider.

 

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot