Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

Søk om serveringsbevilling         Søk om skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling (ekstern kobling).

I Sandefjord settes det som vilkår at alle skjenkesteder deltar i Ansvarlig vertskap, og at styrer og stedfortreder av en skjenkebevilling har deltatt på kurs i Ansvarlig vertskap innen ett år etter at bevilling er gitt. Det settes også vilkår om at alle ansatte som er involvert i skjenking av alkohol tar e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben og innen seks måneder for medarbeidere ansatt før 30. september 2017. Med skjenkesteder menes her restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Enkeltarrangement med alkoholservering

Kommunen kan gi skjenkebevilling både for lukkede og åpne enkeltarrangementer. Du må sende søknad senest 3-4 uker før arrangementet.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Utvidet skjenkebevilling

Kommunen kan også gi utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

Søk om salgsbevilling

Styrer og styrers stedsfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling (ekstern kobling).

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven. Prøven skal besvares elektronisk.

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 90 minutter

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger. Disse får du utlevert før prøven

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Neste prøver

Andre halvår 2017:

 • 22. november
 • 13. desember

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Oppgi navn, adresse, mobilnummer og personnummer.
Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp til prøven.

Pensum til etablererprøven

"Kunnskapsprøven i etablererprøven" kan du bestille fra VINN Narvik. Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

Kunnskapsprøver for bevilling

Kunnskapsprøvene for salgsbevilling og skjenkebevilling avholdes på samme dag og besvares elektronisk. Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 60 minutter

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Neste prøver

Andre halvår 2017:

 • 22. november
 • 13. desember

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Oppgi navn, adresse, mobilnummer og personnummer.
Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp til prøven.

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling
Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Kurs og prøve

 • 16. november, kurs og prøve i salgs- og skjenkebevilling
 • 17. november, kurs og prøve i etablererloven

Pris: 1200 kroner per deltager (inkluderer enkel lunsj)

Påmelding innen 3. november. Forutsetning for gjennomføring av kurs er minimum ti deltagere.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Rapporter omsetning av alkohol

Omsetningsoppgave for skjenkebevillinger

Omsetningsoppgave for salgsbevillinger

Frist for innrapportering var 19. mars 2017.

Saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Saksbehandlingstider søknad om salgs- og skjenkebevilling

Åpnings- og skjenketider

Salg- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:

 • Fra 06.00 til 20.00 hverdager
 • Fra 06.00 til 18.00 dager før søndager og helligdager
 • Fra 06.00 til 15.00 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften

Åpnings- og skjenketider er fastsatt i forskrift for salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Russearrangementer og andre selskaper

Det er forbudt å drikke og servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vederlag på sted som normalt benyttes til offentlige møter, fester, utsillinger eller andre tilstelinger jf. Alkoholloven § 8-9 nr.4. Dette gjelder ikke minst russearrangementer.

 • Russearrangement må søke om skjenkebevilling på lik linje som andre enkeltanledninger.
 • Det må utnevnes en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Disse personene må være over 20 år.
 • På arrangement med over 500 deltakere må styrer eller stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Søknaden avgjøres av kommunen i samarbeid med politiet.
 • Det legges vekt på politiets vurdering av arrangementet.
 • Søk i god tid -  det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Mer informasjon om temaene ovenfor finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Tobakkssalgsregister

Det er registreringsplikt for virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater fra 2018. Registreringen gjør du i Tobakkssalgsregisteret. Kommunen skal føre tilsyn med salg av tobakk. Alle salgssteder må betale en avgift for salget. Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider.

 

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?